Svenska VA-branschen i gemensam insats för Ukraina - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenska VA-branschen i gemensam insats för Ukraina

Kriget i Ukraina rasar vidare. Miljontals människor är på flykt och den civila infrastrukturen är under attack, inte minst dricksvattnet. Den ukrainska regeringen och vattensektorn har larmat om de stora behov av materiel som krävs för att säkerställa vattenförsörjningen i landet. En förfrågan som nu besvaras av den svenska VA-branschen.
– Hjälp behövs, vi vill skicka tydliga signaler och sluta upp bakom Ukraina, säger Dag Oredsson, kommunikationschef på VA SYD.

Det har nu gått över sex månader sedan Ryssland invaderade Ukraina. I krigets spår följer brist på dricksvatten, något som fått den ukrainska vattensektorn att söka internationellt stöd. I juni mottog EurEau ett brev från ukrainska VA-aktörer och en officiell förfrågan om assistans har ställts till EU-kommissionen. Från svenskt håll har en stödinsats koordinerats av MSB och Livsmedelsverket där Svenskt Vatten skickat ut en förfrågan om materiel till medlemmar och företagspartners. En förfrågan som togs emot med öppna armar av branschen.

– Det var välkommet med ett samlat initiativ. Alla medarbetare på VA SYD är starkt medvetna om vattnets betydelse för ett fungerande samhälle så det har kliat i fingrarna att få hjälpa till, säger Dag Oredsson. 


Dag Oredsson, Kommunikationschef VA SYD 
(Foto: Kristina Strand Larsson) 

VA SYD är en av flera organisationer som avvarar materiel i syfte att säkra åtkomsten till dricksvatten i Ukraina. För dem var det en självklarhet att bidra, både kortsiktigt och i längden.

– Vi vill visa solidaritet. På sikt handlar detta om återuppbyggnaden av det demokratiska Ukraina, menar Dag Oredsson.

Att frågan engagerar Svenskt Vattens medlemmar är tydligt, även om den krävt en del kreativ problemlösning. Bland annat lyfts lokala variationer i den efterfrågade utrustningen som en försvårande aspekt, men Dag Oredsson pekar också på hur engagemanget inom organisationen väcktes och förslag på annan behjälplig utrustning strömmade in. Andra tillfrågade organisationer lyfte tillgången till oanvänd utrustning och verktyg som en försvårande aspekt. Då både löpande operativ drift och ökade krav på krisberedskap måste säkras finns det sällan oanvänt materiel att tillgå. För VA SYD löstes denna fråga genom ett hållbarhetstänk där använd men fullt funktionsduglig utrustning nu får bidra till vattenförsörjningen i Ukraina.

Svenskt Vatten ser responsen från den svenska VA-branschen som värdefull, både för Ukraina och bilden av branschen nationellt.

–  Vi på Svenskt Vatten vill rikta ett stort tack till våra medlemmar och företagspartners som tagit sig tid att inventera och avvara materiel som stöd till Ukraina. Genom ert bidrag visar vi att VA-branschen i Sverige kan och vill bidra i ett större perspektiv, säger Pär Dalhielm, Svenskt Vattens VD.