Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Pågående och tilltänkta förstärkningar hos Svenskt Vatten

  I ljuset av vår nya strategi har vi inlett ett arbete med att ytterligare förstärka kompetens och bemanning. På så sätt kommer vi kunna allokera större kraft i vissa förändringsområden men också bygga oss en starkare röst och kapacitet för att driva vår strategi och verksamhet på lång sikt.

 • Webbutbildning för politiker - ny version!

  Nu finns webbutbildningen för politiker och förtroendevalda i tekniska nämnder, styrelser, osv. i en uppdaterad version. Utbildningen ger en god kunskapsgrund för beslut kring säkert dricksvatten, hållbar dagvattenhantering och ett klimatsäkert samhälle.

 • Broschyren "Minska företagets utsläpp av miljögifter" är uppdaterad

  Broschyren, som är baserad på Svenskt Vattens publikation "Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet" (P95), reviderades under våren 2019. Den vänder sig främst till miljöfarliga verksamheter.

 • Uppdaterad information: Just nu har 28 kommuner bevattningsförbud

  Svenskt Vatten samlar in, uppdaterar och reviderar information om vattensituationen i Sverige fortlöpande. Flera kommuner har bevattningsförbud och många kommuner har gått ut med en uppmaning om vattenbesparing.

 • Kretsloppet i Borås uppdateras

  Ur Vattenmagasinet nr 3 2019. Borås Energi och Miljö har tagit på sig en viktig roll i samhället att bidra till en långsiktigt hållbar stad. Nu satsar det kommunala bolaget på ett nytt kraftvärmeverk och ett nytt avloppsreningsverk i anslutning till den tidigare etablerade avfallsanläggningen på Sobacken sju kilometer söder om centrala Borås. Det handlar om en investering på 3,7 miljarder kronor.

Fler nyheter