Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • 18 kommuner har bevattningsförbud just nu

  Svenskt Vatten samlar in, uppdaterar och reviderar information om vattensituationen i Sverige fortlöpande. Flera kommuner har bevattningsförbud och många kommuner har gått ut med en uppmaning om vattenbesparing.

 • Polygiene hotar med stämning på en miljon kronor

  Svenskt Vattens kampanj mot onödig, miljöfarlig användning av silverprodukter hotas med stämning och vite. Om inte Svenskt Vatten omedelbart upphör med uppmaningar att inte använda till exempel träningskläder behandlade med silver kommer tillverkaren Polygiene att lämna in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen. Svenskt Vatten kommer att fortsätta arbetet att få bort giftiga ämnen ur vattnets kretslopp.

 • Rening av läkemedelsrester - de får bidrag 2019

  Nu är det beslutat vilka som får statliga medel för att på sikt minska utsläpp av läkemedelsrester till hav, sjöar och vattendrag. Sammanlagt fördelas 57 miljoner kronor ur regeringens satsning på avloppsreningsverk för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra miljögifter.

 • Cirkulär vattenförsörjning i Simrishamn

  Ur Vattenmagasinet nr 3 2019. En unik anläggning som tar hand om läkemedelsrester och andra mikroföroreningar har just tagits i drift vid Stengårdens reningsverk i Simrishamn. Nästa år ska kommunen även uppgradera sitt reningsverk i Kivik med en annan typ av toppmodern reningsteknik. Gemensamt för anläggningarna är att avloppsvattnet i framtiden kan omvandlas till en nyttig resurs.

 • Slutet på myggplågan inom räckhåll

  Ur Vattenmagasinet nr 3 2019. Fjädermygg är ett känt problem i många avloppsreningsverk landet över. På vissa ställen är myggtätheten så hög att det klassas som arbetsmiljöproblem. Det går knappast att vistas i anläggningarna. Men nu finns lösningen inom räckhåll och bollen ligger hos Kemikalieinspektionen (KEMI).

Fler nyheter