Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Status gällande vattensituationen i Sverige

  Svenskt Vatten uppdaterar och reviderar informationen om vattensituationen i Sverige fortlöpande. Flera kommuner har bevattningsförbud och många kommuner har gått ut med en uppmaning om vattenbesparing.

 • Cirkulär vattenförsörjning i Simrishamn

  Ur Vattenmagasinet nr 3 2019. En unik anläggning som tar hand om läkemedelsrester och andra mikroföroreningar har just tagits i drift vid Stengårdens reningsverk i Simrishamn. Nästa år ska kommunen även uppgradera sitt reningsverk i Kivik med en annan typ av toppmodern reningsteknik. Gemensamt för anläggningarna är att avloppsvattnet i framtiden kan omvandlas till en nyttig resurs.

 • Slutet på myggplågan inom räckhåll

  Ur Vattenmagasinet nr 3 2019. Fjädermygg är ett känt problem i många avloppsreningsverk landet över. På vissa ställen är myggtätheten så hög att det klassas som arbetsmiljöproblem. Det går knappast att vistas i anläggningarna. Men nu finns lösningen inom räckhåll och bollen ligger hos Kemikalieinspektionen (KEMI).

 • Mikael Larsson anställs som managementstrateg hos Svenskt Vatten

  Mikael är civilekonom och har hittills främst arbetat inom energisektorn. Han har erfarenhet av att vara företagsledare (VD) i kommunalt bolag, men har även arbetat inom statliga bolag samt i kommunal förvaltning. Under en kortare tid har han även arbetat som konsult. Han har således en bakgrund som innebär kunskaper och förståelse för beslutsfattande liksom företagsledning, ekonomi, ledarskap och managementfrågor.

 • Vattnet i fjällen går att lita på

  Ur Vattenmagasinet nr 3 2019. Vad som började som en liten akademisk förening har idag växt till en av landets största folkrörelser med ca 235 000 medlemmar. Grundtanken är densamma som för 130 år sedan: att få fler människor att upptäcka Sverige.

Fler nyheter