Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Anpassningsåtgärder för minskad sårbarhet av europeiska dricksvattenresurser

  Kenneth M Persson har skrivit en artikel som innehåller en kritisk granskning av anpassningsåtgärder för att minska sårbarheten hos europeiska dricksvattenresurser i förhållande till klimatförändringens tryck.

 • Debattartikel i Dagens Samhälle

  Svenskt Vattens Vd Pär Dalhielm skriver i en debattartikel att analysen av årets VA-taxor visar att höjningarna fortfarande är otillräckliga och att skillnaderna mellan kommunerna är stora.

 • Taxeundersökningen 2019 är publicerad

  Svenskt Vatten har sammanställt och analyserat hur avgifterna för vatten och avlopp (VA-taxorna) har utvecklats för år 2019. Ökningstakten gällande avgifter för kommunalt vatten och avlopp är fortsatt oroväckande låg. Det finns en svagt uppåtgående tendens, men den genomsnittliga höjningen för en normalvilla borde varit dubbelt så stor sett till de betydande investeringsbehoven.

 • Svenskt Vatten i riksdagen

  Den 1 oktober genomfördes ett seminarium i riksdagen om återföring av näringsämnen och mull från reningsverk till jordbruket. Svenskt Vatten hade tagit initiativet tillsammans med riksdagsledamöterna Betty Malmberg (M) och Maria Gardfjell (MP).

 • Användningen av biogas ökar kraftigt

  Intresset för biogas fortsätter att öka kraftigt i Sverige, visar ny statistik från Energimyndigheten. Det är subventionerad importerad biogas som täcker det stigande behovet medan ökningen i svensk produktion helt har avstannat. Nu måste svensk produktion stimuleras för att bli konkurrenskraftig, menar branschföreträdare.

Fler nyheter