Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Det tredje överträdelseärendet

  Regeringen har i ett svar till EU-kommissionen medgett ett formellt fel om hur Sverige infört reglerna i EU:s avloppsdirektiv om utpekande av områden som är känsliga för utsläpp av fosfor och kväve.

 • Fysisk LAV-kurs genomförd

  En grundkurs i Lagen om allmänna Vattentjänster (LAV) med 14 deltagare har genomförts i Malmö. Eftersom kursen genomförts fysiskt har säkerhetsarrangemang till följd av cornonasituationen vidtagits som följer de föreskrifter som Folkhälsomyndigheten lagt fast.

 • Svenskt Vattens kommentarer till budgetpropositionen

  Från Svenskt Vattens sida vill vi lyfta upp möjligheten att öka de investeringar och reinvesteringar som är en absolut nödvändighet för att bibehålla och utveckla Sveriges VA-infrastruktur. Vi saknar en tydlig prioritering av vattenfrågornas betydelse för svensk krisberedskap.

 • EU sänker riktvärdet för PFAS kraftigt

  Drygt fyra deciliter vatten per dygn. Det är mängden en person kan dricka utan risk enligt EU:s livsmedelsmyndighet EFSA:s nya bedömning av hälsorisker av PFAS. Räkneexemplet utgår från att man får sitt dricksvatten från en vattentäkt förorenad med PFAS och där halten ligger på det svenska Livsmedelsverkets s.k. åtgärdsgräns på 90 nanogram per liter.

 • Vår vd har ordet

  Nu startar Pär Dalhielm en vd-blogg med ambitionen att lägga upp ett videoklipp eller en text ett par gånger i månaden.

Fler nyheter