Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Tillfälliga störningar i VASS

  Under fredagen har vi störningar när man loggar in i VASS, men problemen är lokaliserade och åtgärdas så fort som möjligt.

 • Propositionen uppskjuten

  Propositionen Vägar till Hållbara Vattentjänster överlämnades inte till riksdagen denna vecka, så som vi fått uppgift om.

 • Waste water treatment pains - pharmaceuticals in our water environment - Svenskt Vatten publishes a new report today

  At 18 locations in Sweden, residues of the environmentally harmful drug diclofenac have been measured in levels above limit values for lakes, waterways and coastal areas. In addition, there are a further 109 locations that are at risk of exceeding these limits.

 • Brett angreppssätt och dialog leder Ulla Sandborgh i vattenstrategiarbetet

  Vattentillgången är viktig och något som vi historiskt tagit för givet. Sverige har en vattenkrävande industri och ett jordbruk där vatten är en viktig resurs. Därför fick Ulla Sandborgh, generaldirektör på Näringsdepartementet, i januari 2020 i uppdrag att samordna arbetet med näringslivets vattenhushållning. Som en del i det fortsatta arbetet ska Ulla Sandborgh leda framtagandet av en vattenstrategi för att främja effektiv och hållbar vattenhushållning.

 • PFAS-rättegången avslutad – dom kommer 13 april

  PFAS-rättegången i Blekinge tingsrätt är nu avslutad och domstolen ska ta ställning. Beroende på hur domen faller kan det ge stor påverkan på VA-verksamheten och vilka skyldigheter de har.

Fler nyheter