Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Många bra åtgärdsförslag mot övergödning

  Idag blev Övergödningsutredningen klar. Utredningen hade i uppdrag att föreslå hur övergödningen av kustvatten, sjöar och vattendrag kan minska genom stärkt lokalt åtgärdsarbete, t.ex. genom incitament för att göra mer än nuvarande lagstiftning kräver och undanröja hinder.

 • Översvämningar i Halland även en VA-fråga

  Våta fötter eller torra strupar, orsakerna bakom är desamma. Det är inte länge sedan torkan vållade stora rubriker. Nu svämmar det över i Västsverige. Perioder av ”för mycket och för lite vatten” kommer ske oftare. Utmaningar som kräver samverkan och åtgärder av flera samhällsaktörer, såväl privata, offentliga och politiska. Problemen är långt från lösta.

 • Efsa föreslår skärpt bedömning av PFAS-ämnen

  Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, har efter studier kommit med ett förslag på ny bedömning av riskerna med fyra PFAS-ämnen - PFOA, PFNA, PFHxS och PFOS. Den nya bedömningen var väntad och innebär att Livsmedelsverkets gräns för PFAS-ämnen i dricksvatten kan behöva ses över.

 • Svenskt Vatten möter Sveriges minsta kommuner

  I år kommer Svenskt Vatten att besöka många mindre kommuner runtom i Sverige. Första stoppet var i Lycksele.

 • Svenskt Vatten kommenterar Kommunutredningen

  Igår presenterades Kommunutredningen. Utredningen har haft i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Svenskt Vatten har tidigare lämnat in en rad synpunkter och inspel.

Fler nyheter