Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Nya bidragsmöjligheter från Naturvårdsverket för läkemedelsrening och dagvattenrening

  Fram till den 20 mars 2020 går det att söka bidrag hos Naturvårdsverket till investeringar som förbättrar vattenmiljön, med fokus på läkemedelsrester vid avloppsreningsverk och mikroplaster i dagvatten. För 2020 finns 170 miljoner att söka.

 • Hållbar vattenförsörjning - tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat

  Nu lanserar IVA projektet Hållbar vattenförsörjning - tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat. Den 30 januari hålls ett lanseringsevent på IVA Konferenscenter i Stockholm.

 • Kommentar från Svenskt Vatten angående Fosforutredningen

  Svenskt Vatten välkomnar den statliga utredningen Hållbar slamhantering (SOU 2020:3) som nu har överlämnats till regeringen. Utredningen föreslår förbud mot spridning av avloppsslam med undantag för spridning av slam med god kvalitet på jordbruksmark. Svenskt Vatten berömmer utredarna för en väl genomarbetad utredning.

 • VASS åter i drift

  Nu fungerar det att logga in i VASS via webben igen. Vi råder dock att avvakta med inmatning av statistik till måndag 20 januari, eftersom tjänsten kan vara instabil kort efter genomförda åtgärder.

 • Ökad juridisk kompetens på Svenskt Vatten när en blir tre

  Svenskt Vatten har under en längre tid varit underbemannade på juridikområdet samtidigt som våra medlemmars verksamhet i allt högre utsträckning styrs av lagar och regler. Sedan årsskiftet förstärker vi därför med två nya jurister.

Fler nyheter