Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Vattnet i fjällen går att lita på

  Ur Vattenmagasinet nr 3 2019. Vad som började som en liten akademisk förening har idag växt till en av landets största folkrörelser med ca 235 000 medlemmar. Grundtanken är densamma som för 130 år sedan: att få fler människor att upptäcka Sverige.

 • Dokumentation och intervjuer från Vattenstämman i Örebro

  Flertalet presentationer och filmade intervjuer från årets Vattenstämma finns nu att ta del av.

 • Vatten är viktigt inför EU-valet – det här vill vi att Sveriges EU-parlamentariker ska göra

  Inför EU-valet har Svenskt Vatten och de Europeiska Vattenbolagens organisation, EurEau, tagit fram en kort sammanfattning om vad vi vill ska hända inom vattenområdet i EU den kommande mandatperioden 2019-2024.

 • Minska metanutsläppen från biogasanläggningar

  Anslut er till Avfall Sveriges och Svenskt Vattens samverkansprojekt Egenkontroll metanemissioner och medverka till minskade utsläpp av metan från biogasanläggningar. Genom deltagande i nya Egenkontroll metanemissioner får er verksamhet stöd i att på ett systematiskt sätt identifiera och reducera utsläpp av metan till atmosfär och därmed mildra klimatförändringar.

 • Ha koll på sommarens vattenläge

  I delar av Sverige pågår skogsbränder redan i april. Orsaken är att det är torrt i markerna till följd av vattenbrist. I förlängningen kan detta även bli ett problem för vattenförsörjningen för vissa delar i landet.

Fler nyheter