Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Svenskt Vattens remissvar till kommunutredningen (utkast)

  Svenskt Vatten kommer att besvara remissen om Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (kommunutredningen) SOU 2020:8. Remissvaret ska vara inlämnat senast den 30 september. Vi har nu tagit fram ett utkast till remissvar som publiceras här.

 • Ny statistik om avlopp

  Det märks i Statistiska Centralbyråns/SCB) statistik om avloppsreningsverk och utsläpp att befolkningen ökar i tätorterna.

 • Debatt: EU:s vattendirektiv måste ändras

  EU:s värdefulla vattendirektiv behöver justeras. Annars hindras Sveriges mest effektiva reningsverk med risk för sämre vattenmiljö. Det skriver Anders Knape, ordförande SKR, och Elisabeth Unell, ordförande Svenskt Vatten.

 • Bemanning under sommaren

  Svenskt Vattens kontor är öppet i sommar. Frågor från media eller andra hänvisas till följande personer under följande veckor.

 • Nationella Dricksvattenkonferensen - Online

  Under tre tillfällen under hösten, närmare bestämt: 30 september, 7 och 14 oktober (kl 10.00 - 12.00) kommer du att ha möjlighet att ta del av flera av de aktuella ämnena som vi skulle diskuterat på plats i Visby.

Fler nyheter