Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Nödvändiga kemikalier till dricksvattenförsörjningen säkerställs

  Livsmedelsverket fick under våren 2020 i uppdrag av Näringsdepartementet att finna lösningar på eventuella bristsituationer avseende kemikalier till dricksvattenproduktionen under Corona-pandemin.

 • Vd-blogg: Lite kräm kan väl inte skada?

  Diklofenak (Voltaren m.fl.) säljs receptfritt som gel, spolas till 90% rakt ut i avloppet, bryts inte ner i reningsverken och är miljöskadligt.

 • Diklofenak spårat i många svenska vatten - sluta sälj receptfritt

  På 18 platser i landet har rester av det miljöskadliga läkemedlet diklofenak uppmätts i nivåer över gränsvärdena för sjöar, vattendrag och kuststräckor. Därtill finns det risk att gränsvärden överskrids på ytterligare 109 platser. Förekomsten är större än vad som tidigare kunnat påvisas genom mätningar. Svenskt Vatten manar apoteken och dagligvaruhandeln att sluta sälja det enda receptfria läkemedel som innehåller särskilda förorenande ämnen - diklofenak.

 • Branschgemensamt sätt att kommunicera vattenbrist

  Våren 2018 drabbades Sverige av svår torka. För många VA-organisationer blev det första gången budskapet om att spara på vatten behövde kommuniceras ut till allmänheten. Nu är ett nytt nationellt koncept på väg att tas fram där vi som bransch kan kommunicera enhetligt.

 • Nytt grepp om VA-investeringar

  Svenskt Vatten och Kommuninvest har under hösten fört en dialog kring förutsättningar för finansiering på VA-området. Ett första resultat av den dialogen är en gemensam broschyr "Finansiering av VA-investeringar".

Fler nyheter