Hoppa till huvudinnehåll
Vattenglas vid fors

Om oss

Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster.

VA-organisationerna är centrala aktörer för att säkra en långsiktigt hållbar utveckling och trygga vattenresurser i framtiden. 

Vårt uppdrag

Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. I syfte att nå visionen om friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster ska Svenskt Vatten med spetskompetens:

  • Aktivt företräda och vinna gehör för medlemmarnas intressen i nationella och internationella sammanhang
  • Bidra till medlemmarnas utveckling

Vår position

Den position som Svenskt Vatten vill ha för sig och VA-organisationernas frågor i samhället.

  • Svenskt Vatten ska vara den självklara företrädaren för de svenska VA-organisationerna med tillgång till den kunskap och de arenor som behövs för att få påverka viktiga beslut
  • Svenskt Vatten ska aktivt verka för att Sveriges VA-organisationer uppfattas som centrala och strategiska aktörer för en långsiktigt hållbar utveckling
  • Svenskt Vatten ska tillsammans med medlemmarna arbeta för att landets vattentjänstkunder uppskattar värdet av det svenska vattnet och förstår vikten av att vårda denna resurs för framtiden.