Hoppa till huvudinnehåll

Forskning, innovation och utveckling

Svenskt Vatten stödjer forskning och utveckling inom våra medlemmars verksamhetsområden. Vi driver bland annat Svenskt Vatten Utveckling (SVU), som är kommunernas eget forsknings- och utvecklingsprogram. Du som medlem kan läsa relevant forskning i våra rapporter. Vi är även med och finansierar högskoleprogram inom relevanta områden, samt delar ut pris till bästa examensarbete inom VA-området.

Vårt arbete inom FoU är till stor del inriktad mot tillämpad forskning och utveckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. Målet är att främja utvecklingen av ny kunskap inom områdets alla delar, stödja branschens behov av kompetensförsörjning samt se till att framtagen kunskap sprids.

Aktuellt just nu

Vår senaste rapport

2021-07, Vad har hänt med vårt dricksvatten på 30 år?
Vatten som buteljerades under 1990-talet från fem vattenverk i Sverige har jämförts med nytagna prover från samma vattenverk. Forskarna använde fyra olika metoder som visar biologiska effekter av även låga halter kemiska ämnen, metoder som är värdefulla för det fortlöpande arbetet med att säkerställa hög dricksvattenkvalitet. Analysen indikerar att vattenkvaliteten i samtliga fall har förbättrats sedan 1990-talet.

Se fler nya rapporter

Digital träff för Bio-P-nätverkets 22 oktober

Torsdagen den 22 oktober kl 09.00-11.30 träffas Bio-P-nätverket för presentationer och diskussioner om biologisk fosforavskiljning m.m. Denna gång träffas vi digitalt. Varmt välkommen!
Bio-P-nätverkets hemsida
Anmälan