Hoppa till huvudinnehåll

Forskning, innovation och utveckling

Svenskt Vatten stödjer forskning och utveckling inom våra medlemmars verksamhetsområden. Vi driver bland annat Svenskt Vatten Utveckling (SVU), som är kommunernas eget forsknings- och utvecklingsprogram. Du som medlem kan läsa relevant forskning i våra rapporter. Vi är även med och finansierar högskoleprogram inom relevanta områden, samt delar ut pris till bästa examensarbete inom VA-området.

Vårt arbete inom FoU är till stor del inriktad mot tillämpad forskning och utveckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. Målet är att främja utvecklingen av ny kunskap inom områdets alla delar, stödja branschens behov av kompetensförsörjning samt se till att framtagen kunskap sprids.

Aktuellt just nu

Vår senaste rapport

2020-13, Tillskottsvatten i avloppssystem – nya tankar om nyckeltal.
Det behövs nya sätt att tänka kring tillskottsvatten i avloppssystemen för att långsiktigt effektiva åtgärder ska kunna vidtas och följas upp. Rapporten ger förslag till en strukturerad arbetsgång för strategiskt arbete, med nyckeltal som inte ändras beroende på nederbördsmängden. För att beräkna nyckeltal använder författarna bidragande ytor för snabbt och långsamt tillskottsvatten − i stället för andelen tillskottsvatten som är det vanligaste nyckeltalet i dag.

Se fler nya rapporter

Digital träff för Bio-P-nätverkets 22 oktober

Torsdagen den 22 oktober kl 09.00-11.30 träffas Bio-P-nätverket för presentationer och diskussioner om biologisk fosforavskiljning m.m. Denna gång träffas vi digitalt. Varmt välkommen!
Bio-P-nätverkets hemsida
Anmälan