Vi söker Utvecklingsledare inom Forskning och innovation - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vi söker Utvecklingsledare inom Forskning och innovation

Rollen är nytillsättning då Svenskt Vatten önskar förstärka vårt arbete med forskning och utveckling.

Personen kommer ha en central roll gällande kommunikation, prioritering och uppföljning av forskningsprojekt finansierade av Svenskt Vatten Utveckling (SVU).

Du kan även se filmen här.

Du bidrar till att täppa igen kunskapsluckor baserat på våra medlemmars verksamhetsbehov och utgör möjliggörare för VA-branschens hållbara och långsiktiga utveckling. I din roll arbetar du nära vår utvecklingskommitté där branschföreträdare prioriterar och beviljar forskningsprojekt. Du verkar i gränslandet mellan forskning och konkreta verksamhetsbehov.

Ditt huvudsakliga arbetsfält är forskning och utveckling, men självklart förväntar vi oss din delaktighet i Svenskt Vattens verksamhet i sin helhet. Eftersom rollen är nytillsättning ser vi fram emot att utforma och utveckla rollen i dialog med dig. Det är viktigt att vi tillsammans tar till vara på dina erfarenheter, drivkrafter och färdigheter på bästa sätt.

Läs vidare och ansök här