Tömning av vatten från privat badpool i trädgård - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Tömning av vatten från privat badpool i trädgård

Sommaren är äntligen här på riktigt. Vi får nu många frågor från medlemmar om vilka råd de kan ge till privatpersoner om var de kan göra av vattnet från sin privata pool. Här kommer några råd från oss på Svenskt Vatten.

1. Du ska veta vilka medel du använder i din pool. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Om du överväger att använda nya medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar. Vid osäkerhet kolla med den kommunala miljömyndigheten eller Kemikalieinspektionen

2. Silver är ett olämpligt hygieniseringsmedel. Det dödar inte virus och belastar miljön mer än klor. Detta framgår av Socialstyrelsens publikation Bassängbad – Hälsorisker, regler och skötsel, sidan 50.

3. Om du enbart har använt klor som desinfektionsmedel kan du överväga att tömma poolen på gräsytor i den egna trädgården, helst lite i taget så att marken kan ta emot vattnet. Detta förutsätter att vattnet inte ställer till problem för grannar, exempelvis deras vattentäkter.

4. I mindre pooler som står i solen förbrukas fritt klor snabbt och om du väntar några dagar efter senaste klorering är gräsytor ett bra alternativ.

5. Dagvattenledningar kan vara ett annat alternativ. Innan du tömmer till en sådan ledning ska du höra med kommunens VA-organisation / Tekniska kontor. Ofta leds dagvattnet direkt till havet, en sjö eller ett vattendrag.

6. Töm aldrig poolen i ledningen till reningsverket utan att ha fått ett medgivande från kommunens VA-organisation /Tekniska kontor, särskilt om reningsverket är litet. Klorerat vatten kan slå ut reningsverkets biologiska reningssteg.

7. Det är inte lämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar direkt i hav, sjöar och vattendrag. Vid tveksamhet kontrollera med kommunens miljöförvaltning.