Revaq fyller tio år - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Revaq fyller tio år

Revaq är ett certifieringssystem för landets reningsverk för att få kontroll på och fasa ut farliga ämnen i avloppsvattnet samt att skapa fungerande och säkra kretslopp av mull och näringsämnen. Det var den 10 juni 2008 som Ellinge reningsverk i Eslöv (numera VA SYD) Revaq-certifierades.

Det var det första av landets reningsverk som blev certifierat av RISE (dåvarande SP). Svenskt Vatten grundade Revaq tillsammans med LRF, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel med stöd från Naturvårdsverket.

Anders Finnson

- Det har varit tio spännande år. För många reningsverk blev det en extra sporre att jobba ännu hårdare för en bättre miljö, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten och ordförande i Revaq. Om vi bara ska peka på en stor framgång så är det minskningen av kadmium. Där har reningsverken gjort ett fantastiskt arbete. Tillsammans har de hittat hundratals utsläppskällor av kadmium. De gör ett stort och viktigt miljöarbete och förtjänar lite extra uppmärksamhet så här på tioårsdagen. Nytillförseln av kadmium via Revaqs kretslopp av fosfor ligger numera på samma låga nivåer som det allra bästa mineralgödslet på marknaden.

I dag är 42 av landets reningsverk certifierade av Revaq. Tillsammans tar de emot avloppsvatten från halva Sveriges befolkning.

Innan Revaq utvecklades till ett certifieringssystem år 2008 var Revaq ett projekt för återföring av växtnäring. Projekt Revaq startades redan år 2002 av företaget Envisys tillsammans med samma aktörer som ovan samt Naturskyddsföreningen + åtta stycken reningverk.  

Om Revaq