Hoppa till huvudinnehåll

Revaq-sekretariatet

Revaq är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.

Kontakta Revaq-sekretariatet om du har frågor om certifieringssystemet, vill ha tips på kvalitetsrutiner, lämna yttranden till regelkommittén och lämna synpunkter på certifieringsreglerna. E-post är att föredra eftersom sekreteriatet är bemannat på deltid.

Anna Wårberg

E-post:
Telefon:
070-34 76 558