Expertutlåtande inskickat till delegationen för cirkulär ekonomi - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Expertutlåtande inskickat till delegationen för cirkulär ekonomi

Expertgruppen Hållbar och Cirkulär VA - Industriell symbios har lämnat in sitt andra inspel, Dagens reningsverk - morgondagens resursverk, med förslag på åtgärder som ska stärka den cirkulära omställningen. Den här gången med fokus industriell symbios.

Det svenska näringslivet står inför en stor klimatomställning och fler i näringslivet ser fördelarna i att affärsutveckla hållbart, där hänsyn tas till klimat men också genom att främja en ökad cirkulär användning av jordens resurser. VA-sektorn utgör redan idag, och ännu mer framgent, en viktig plattform för utveckling av fler hållbara affärsområden där cirkulering av resurser står i fokus.

Utöver att genomföra nationella färdplaner och strategier så behövs insatser för att stärka industrins innovationskraft och teknikutveckling. Industrins gröna omställning kräver både framåtsyftande policyåtgärder och nya finansieringslösningar.

Genom industrins gröna omställning kan samhället i stort minska sin klimatpåverkan rejält. För detta krävs ett konstruktivt samarbete på flera fronter, bland annat mellan politik, industri och offentliga och privata aktörer som tillsammans driver på i omställningsarbetet.

Samtidigt befinner sig VA-branschen i ett paradigmskifte där synen på vad VA-organisationer kan bidra med breddas. Få andra flöden, av såväl näring, vatten som energi, är så stora i samhället som inom VA-sektorn.  Över en miljard ton resurser flyttas varje år från tätort till reningsverk till våra vatten. VA-organisationerna har identifierat en rad resurser i denna stora mängd avloppsvatten som kan tas tillvara i den cirkulära ekonomin för att öka möjligheterna till ett hållbart samhälle i såväl vardag som i kris och beredskap.

Det finns ett antal stora samhällsnyttor som VA-organisationerna kan tillföra utöver de som i dagsläget tillåts, uppmuntras eller är möjliga. Dessa nyttor är olika till sin karaktär men mynnar i slutändan ut i ändrade förutsättningar för att branschen i större skala kan arbeta för ökad cirkularitet med tydligare styrmedel, moderniserade system, processer och organisationer.

Expertgruppen för Cirkulär och Hållbar VA har utgått från industriell symbios, genom att beskriva hur viktig samverkan är mellan industri, verksamheter och offentlig samt privat sektor för att uppnå den övergripande målbilden. I ett antal delområden ges närmare beskrivningar av klimatvinst, näringsämnen och resiliens, energivinst och återanvändning av avloppsvatten.

Delegation för att möta utmaningarna

2018 beslutade Sveriges regering att grunda en delegation för cirkulär ekonomi. Meningen med delegationen är att den ska stödja arbetet med att ställa om hela Sverige till en cirkulär ekonomi. Till delegationen är en rad expertgrupper knutna. Expertgruppen hållbar och cirkulär VA – industriell symbios startade sensommaren 2021. Expertgrupperna har arbetat med att formulera förslag på åtgärder som ska stärka den cirkulära omställningen och som delegationen kan skicka in till Regeringskansliet.

Läs rapporten här och läs den första rapporten här.

Mer information om Delegationen för cirkulär ekonomi

Här på youtube kan du se vår presentation av rapporten. Från Delegationen för cirkulär ekonomis årliga webinarium, 30 november 2021. Expertgruppen för hållbar och cirkulär VA föredrag börjar sitt föredrag 120 minuter in i sändningen. Efter ca 150 minuter deltar vi i en paneldiskussion.