Hoppa till huvudinnehåll

Registrering och drift

Alla anläggningar som omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska registreras. Alla allmänna anläggningar ska också ha en beskrivning och en driftinstruktion.

Vilka anläggningar ska registreras?

Alla vattenverk och distributionsanläggningar som omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska registreras och godkännas. Om anläggningen är godkänd efter den 1 januari 2006 behöver du inte göra något, om ingen förändring skett sedan beslutet om godkännande.

Hur registreras en anläggning?

Vad registreringen innebär kan du läsa om i Livsmedelsverkets vägledning Godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar (pdf).

Svenskt Vatten har tagit fram en blankett Registrering av vattenverk (docx) för att anmäla registrering eller betydande förändring, till exempel ägarbyte, förändrad beredning eller ny råvattentäkt.

Det går att redigera blanketten, till exempel lägga till en logotyp. Du måste då låsa upp dokumentet. Kontakta oss om du vill ha mer information om hur du går tillväga. 

Skicka den ifyllda blanketten till kontrollmyndigheten (oftast miljö- och hälsoskyddskontoret) i den kommun där dricksvattenanläggningen är belägen.

Vad kostar det?

Man får betala en avgift för att anmäla registrering av en dricksvattenanläggning. Avgiften baseras på ett system för riskklassificering. För detaljerad information om vad det kostar, kontakta den lokala kontrollmyndigheten.

Aktuella driftinstruktioner är ett krav

Enligt dricksvattenföreskrifterna ska varje allmän anläggning ha en beskrivning av och en driftinstruktion för vattenverket.

Driftinstruktionerna ska följas och vara aktuella. Som stöd för den som tar fram eller reviderar en driftinstruktion har Svenskt Vatten tagit fram publikation P85, som du kan beställa från vår webbshop.

Besiktning och tillsyn

Med besiktning menas en översiktlig teknisk och administrativ genomgång med utgångspunkt från Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Som hjälp vid besiktning rekommenderar vi vägledningen Periodisk besiktning av vattenverk. Vägledningen innehåller som bilaga en checklista för platsbesiktning. För att användaren ska kunna göra en lokal anpassning av checklistan finns den också som wordfil.

Livsmedelsverket är central tillsynsmyndighet för dricksvatten från alla anläggningar.