Registrering och drift - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Registrering och drift

Alla anläggningar som omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska registreras.

Vilka anläggningar ska registreras?

Alla vattenverk och distributionsanläggningar som omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska registreras.

Hur registreras en anläggning?

Vad registreringen innebär kan du läsa om i Livsmedelsverkets vägledning Godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar (pdf).

Vad kostar det?

Man får betala en avgift för att anmäla registrering av en dricksvattenanläggning och för den kontroll som utförs. Avgiften baseras på ett system för riskklassificering. För detaljerad information om vad det kostar, kontakta den lokala kontrollmyndigheten.

Besiktning och tillsyn

Med besiktning menas en översiktlig teknisk och administrativ genomgång med utgångspunkt från Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Som hjälp vid besiktning rekommenderar vi vägledningen Periodisk besiktning av vattenverk. Vägledningen innehåller som bilaga en checklista för platsbesiktning. För att användaren ska kunna göra en lokal anpassning av checklistan finns den också som wordfil.

Livsmedelsverket är central kontrollmyndighet för dricksvatten från alla anläggningar.