Vattenverk och reningsprocesser - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenverk och reningsprocesser

Vattenverk kan använda ytvatten eller grundvatten. Grundvattenverk kan vara små och enkla, medan ytvattenverken är större och ofta kräver mer rening.

Det finns drygt 1 750 kommunala vattenverk i Sverige som tillsammans producerar dricksvatten till närmare 8,5 miljoner människor.

Cirka 10 procent är ytvattenverk. De är ofta stora och försörjer till exempel våra stora städer. Ytvatten kräver ofta en mer avancerad reningsprocess. Man kan till exempel behöva arbeta mer intensivt med mikrobiologiska föroreningar i ett ytvatten än i ett grundvatten. 

Ytterligare 10 procent av vattenverken använder ytvatten som bildar så kallat konstgjort grundvatten genom infiltration, till exempel i grusåsar.

Övriga cirka 1 500 vattenverk är grundvattenverk. De kan vara väldigt enkla och i vissa fall bestå endast av en pumpanordning om råvattnet är av god kvalitet och väl skyddat. Grundvattenverk som förser mer än 2 000 personer med dricksvatten är inte fler än cirka 250 stycken.

Både ytvattenverk och grundvattenverk omfattas av dricksvattenföreskrifterna. 

Enskilda vattenverk och brunnar

Dricksvatten från enskilda vattenverk och privata brunnar som producerar mindre än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn, eller försörjer färre än 50 personer, omfattas inte av dricksvattenföreskrifterna.

Svenskt Vatten bevakar intressen för kommunal allmän vattenförsörjning. För enskilda anläggningar rekommenderar vi att du kontaktar ditt miljö- och hälsoskyddskontor.

Regler för enskilda anläggningar finns i: