Vision och strategiskt mål - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vision och strategiskt mål

Förutsättningarna för att leverera hållbara vattentjänster över tid ändras i takt med samhället. Klimatförändring, digitaltransformation, risk/sårbarhet, regelförändringar och samhällets syn på vår vattenleverans skapar nya behov och förutsättningar.

Svenskt Vattens verksamhetsstrategi tar utgångspunkt i våra medlemmars förmåga att hantera en allt mer snabbrörlig omvärld med ökade krav. Men en stark bransch och starka organisationer får vi bättre möjligheter att både hantera och driva utvecklingen.

Vision 

Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav

Strategiskt mål 2026 – Den starka VA-organisationen 

År 2026 har Sveriges VA-organisationer väsentligt stärkt sin förmåga att:

  • Leverera hållbara, kostnadseffektiva och säkra vattentjänster
  • Bidra i samhällsplanering och klimatanpassning
  • Vara en attraktiv arbetsgivare

Vårt samhälle är beroende av vatten och de vattentjänster som våra VA-organisationer tillhandahåller. Samhällets förmåga att underhålla, säkerställa och utveckla hållbara vattentjänster nu och över tid är avgörande. Vi vill stärka den förmågan ytterligare. Det ställer krav på regelverkens utformning, ekonomisk styrka, personella resurser och starka VA-organisationer i sin helhet. Läs vidare

Läs vidare: