Hoppa till huvudinnehåll

Revaq för entreprenörer

Vi erbjuder nedanstående utbildningar endast online.

Nedströmsutbildning

I Revaq-reglerna ställs krav på Nedströmsutbildning för de personer ”hos underleverantör som har kontakt med lantbrukare eller myndigheter rörande slamspridning på åkermark ska genomgå regelägarens nedströmsutbildning. Detta gäller även transportör i de fall denne har kontakt med lantbrukare eller myndigheter rörande slamspridning på åkermark.” 

Under Nedströmsutbildningen tar vi upp anledningen till att slam som sprids på åkermark bör komma från Revaq-certifierade reningsverk, slamdebatten liksom Reavq-reglernas krav på praktisk hantering och administration vid slamspridning på åkermark. 

Uppdateringsutbildning

I Revaq-reglerna ställs krav på att ”personer som fattar beslut enligt Revaq-reglerna ska ha genomgått regelägarens Revaq-kurs. Detta gäller såväl personal hos certifikatsinnehavaren som hos underleverantörer. Denna utbildning ska uppdateras vart femte år.”  Uppdateringsutbildningen bygger på de vanligast förekommande avvikelserna vid RISEs revisioner av certifikatsinnehavarna samt de vanligast förekommande frågorna som ställs till sekretariatet. 

Frågor kring kursinnehåll besvaras av Anna Vestling (anna.vestling@svenskvattten.se)

Nedströmsutbildning Revaq

Intresseanmälan
Mer info

1/1 platser bokade

Frågor om denna kurs?

Ring oss på 08-506 002 00 eller skicka din fråga här.

Vill du göra ändringar eller avboka en redan befintlig bokning maila: kursbokning@svensktvatten.se