Hoppa till huvudinnehåll

Avloppsteknik – introduktion

Kursen är en introduktion till avloppsreningsteknik, begrepp och regelverk. Vi går igenom allt från hur avloppsvatten transporteras och de olika processtegen i reningsverket till arbetsmiljö, driftkontroll och lagstiftning.

Under kursen går vi igenom vilka olika tekniker som finns inom rening och vilka fördelar respetive nackdelar de olika teknikerna har. Du lär dig översiktligt vilka krav som finns på rening, uppföljning och arbetsmiljö, samt hur man kan arbeta för att uppfylla dem.

Innehåll

Kursen är tre dagar och tar upp

 • Varför renar vi avloppsvatten?
 • Översikt över standardverk i branschen
 • Lagar och regler
 • Mekanisk rening
 • Kemisk rening
 • Biologisk rening
 • Kväverening
 • Slamhantering
 • Flödesmätning
 • Arbetsmiljö
 • Provtagning, analysering
 • Modern processteknik

Kursen blandar teori och praktik, och vi gör ett studiebesök på ett reningsverk.

Målgrupp

Du som behöver en allmän introduktion till kommunal rening av avloppsvatten, till exempel du som jobbar som drifttekniker, maskinist eller VA-ingenjör. Du kanske är ny inom området eller arbetar inom kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet med frågor kring avloppsvatten.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.