Hoppa till huvudinnehåll

Avloppsteknik – diplomkurs

Fördjupa dina kunskaper i avloppsteknik med vår diplomkurs. Du lär dig om de olika reningsteknikerna, provtagning och styrning. Du gör också många uppgifter på egen hand.

Vi har tyvärr beslutat att ställa in samtliga av Svenskt Vattens diplomkurser under hösten.  Vi bedömer att vi under rådande omständigheter har för många osäkerhetsfaktorer att ta i beaktning. Med flera av våra lärare i riskgrupp och många medlemmars reserestriktioner är det inte möjligt att lägga en definitiv planering av hösten. Diplomkurserna är bland Svenskt Vattens viktigaste utbildningar och den samlade bedömningen är att vi har svårt att garantera leverans och kvalitet av dessa under rådande omständigheter. Vi behöver därför pausa diplomkurserna under hösten. Vi beklagar att vi inte kommer kunna erbjuda våra diplomutbildningar under hösten. Det är vårt mål att komma igen under våren 2021

Kursen är för dig som vill arbeta praktiskt. Vi blandar teorin med mycket praktik som laborationer, studiebesök på ett reningsverk och diskussionsövningar. 

Innehåll 

Kursen är två tillfällen med fem dagar vardera och tar upp

 • Grundläggande kemi
 • Mekanisk rening
 • Biologisk rening
 • Kemisk rening
 • Slamhantering
 • Kväverening
 • Uppströmsarbete
 • Driftkontroll
 • Energianvändning
 • Provtagning och flödesmätning
 • Instrumentering och styrning
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Detaljerat program i pdf-format

Hemuppgift

Mellan vecka 1 och 2 ska du lösa ett antal uppgifter samt inventera ditt eget reningsverk. Detta arbete tar en del tid i anspråk och bör planeras in så att du har möjlighet att göra uppgifterna. Hemuppgiften är en förutsättning för att du ska kunna delta aktivt i gruppövningarna under kursvecka 2.

Diplom

Du som vill kan göra teoretiskt och praktiskt avslutningsprov för at få diplom. För att kunna få ditt diplom behöver du 3 års dokumenterad erfarenhet från drift av reningsverk.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som maskinist eller drifttekniker och vill fördjupa dina kunskaper i hur ett avloppsreningsverk fungerar.

Förkunskaper

Du ska ha minst 2 års praktisk erfarenhet från drift av reningsverk. En rekommendation är att du även har gått Avloppsteknik – Introduktion eller motsvarande utbildning.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 33000 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 49500 kr
Övriga (inget medlemskap): 66000 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser

Här publicerar vi kommande kurstillfällen