Koder och symboler för VA-ledningssystem (P109) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Koder och symboler för VA-ledningssystem (P109)

Publikationen P109, Koder och symboler för VA-ledningssystem, fastställdes 2015. Vi tar gärna emot synpunkter även fortsättningsvis.

Denna publikation, eller framför allt bilagorna, är ett basförslag för VA-kartor att användas till exempel då:

  • Flera kommuner går samman eller ska samarbeta i någon form och önskemålet ären karta som ser likadan ut i alla kommuner samt en databas som använder sammakoder. Publikationen kan då användas som ett stöd för val av symboler och koder.
  • Nya symboler ska införas. I stället för att skapa egna kan symboler från publikationen användas.
  • Nya system ska upphandlas, symbolbiblioteket kan då finnas med i kravspecifikationen.

Bilaga 1 innehåller symbolerna i pdf-format.

Bilaga 2 innehåller symbolerna i dwg-format, som standardblock.

Bilaga 3 innehåller symbolerna i dwg-format, som annotativa block.

Under 2017 har vi uppdaterat den komprimerade stödfilen med en samlad databas för linjefiler. Det finns även ett PM som stöd för att installera linjefilerna.

P109 finns att hämta i Vattenbokhandeln.