Hoppa till huvudinnehåll

Mikroorganismer i vatten

Mikrobiologi är läran om de små organismerna, d.v.s. mikroorganismer. Hit räknas vanligen bakterier, vissa djur, svampar och alger, och ibland även virus.

Mikroorganismer finns överallt runt omkring oss. Många mikroorganismer är ofarliga för oss människor och en del är nödvändiga för att vi ska må bra, till exempel vår normala sammansättning av bakterier i magen.

Mikroorganismer som orsakar sjukdomar

En del mikroorganismer har potential att orsaka sjukdom. De kallas patogena mikroorganismer.

När det finns patogena mikroorganismer i råvatten och reningsprocessen inte förmår minska mängden i den omfattning som krävs, finns risk för att den som dricker vattnet blir sjuk. Dricksvatten i Sverige kontrolleras noga och det är ovanligt att någon blir sjuk av mikrobiologisk förorening. 

Indikatororganismer

Livsmedelsverket föreskriver att dricksvatten ska vara hälsosamt och rent. Det innebär bland annat att dricksvattnet inte ska orsaka sjukdom på grund av någon mikroorganism. Vissa mikroorganismer kan vara svåra att analysera rutinmässigt. Dricksvattenföreskrifterna anger därför ett antal indikatororganismer. Om dessa upptäcks i dricksvattnet bör dricksvattenproducenten vidta åtgärder. 

Indikatororganismerna används för att de bland annat är relativt enkla att analysera och för att de kan påvisa patogena mikroorganismer i dricksvattnet.

Vi vet i dag att det inte räcker att analysera indikatororganismer för att försäkra sig om att dricksvattnet är fritt från mikrobiologisk förorening. Som komplement till analyserna bör man arbeta med riskbedömningar och kontinuerlig utvärdering.