Mikroorganismer i vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Mikroorganismer i vatten

En del mikroorganismer kan orsaka sjukdom. De kallas patogena mikroorganismer. Vissa mikroorganismer kan vara svåra att analysera rutinmässigt. Dricksvattenföreskrifterna anger därför ett antal indikatororganismer. Om dessa upptäcks i dricksvattnet bör dricksvattenproducenten vidta åtgärder.

Mikroorganismer finns överallt runt omkring oss. Många mikroorganismer är ofarliga för oss människor och en del är nödvändiga för att vi ska må bra, till exempel vår normala sammansättning av bakterier i magen.

Indikatororganismerna används för att de bland annat är relativt enkla att analysera och för att de kan påvisa patogena mikroorganismer i dricksvattnet.

Vi vet i dag att det inte räcker att analysera indikatororganismer för att försäkra sig om att dricksvattnet är fritt från mikrobiologisk förorening. Som komplement till analyserna bör man arbeta med riskbedömningar och kontinuerlig utvärdering.

Parasiter

Parasiter kan smitta människor genom dricksvattnet och orsaka infektionsutbrott. Vanliga parasiter är Cryptosporidum och Giardia som förekommer i avföringen hos infekterade djur och människor. Symtomen varierar men många drabbas av diarréer och illamående. En del smittade uppvisar inga symptom.

Parasiterna är förhållandevis resistenta mot klor, och kräver därför avdödande och avskiljande mikrobiologiska barriärer i ett ytvattenverk. Man bör göra en mikrobiologisk barriäranalys (MBA) för att kontrollera att vattenverket har tillräckligt antal barriärer.

Rekommendationer avseende parasiter (pdf)

Virus

Virus är mycket små och sprids i första hand via direktkontakt, vatten eller livsmedel. De kan bara föröka sig inne i cellerna hos en värdorganism, och alltså inte i dricksvattensystemet. Vanliga virus är calicivirus och norovirus, populärt kallat ”vinterkräksjuka”.

Virus är förhållandevis resistenta mot klor, och kräver därför avdödande och avskiljande mikrobiologiska barriärer i ett ytvattenverk. Man bör göra en mikrobiologisk barriäranalys (MBA) för att kontrollera att vattenverket har tillräckligt antal barriärer.

Utbrott av calicivirus i Lilla Edet - händelseförlopp och lärdomar (pdf)

I vår bokhandel kan du hitta mer informaton om noroviruset.

Bakterier och alger

Bakterier och alger ger oftast magsbesvär hos den som drabbas. Vanliga orsaker r E. coli, Campylobakter och Cyanobakterier. Klor och UV-ljus tar bort de flesta bakterier och alger.

E. coli är indikatorer på mikrobiologisk förorening. Det finns några olika analysmetoder varav några är snabbare. Däremot är inte alla analysmetoder godkända för offentlig kontroll. Man måste alltså skilja på vilka metoder som ska användas för rapportering och uppföljning enligt dricksvattenföreskrifterna och de metoder som kan vara aktuella att användas som driftmetod. 

Livsmedelsverket informerar om vilka metoder som ska användas för lagstadgad uppföljning. För driftkontroll kan huvudmannen välja att komplettera med andra parametrar.

För analys av koliforma bakterier och E. coli kan två metoder användas: referensmetoden SS-EN ISO 9308-1:2014 eller SS-EN ISO 9308-2:2014 (Colilert). En fördel med Colilert är att svarstiderna är korta (18 timmar) och att den är enkel att använda. .

Handbok om cyanobakterier i dricksvatten Livsmedelsverket (pdf)