Hoppa till huvudinnehåll

Kemiska ämnen i dricksvatten

Vissa kemiska ämnen förekommer normalt i dricksvatten i olika halter medan några betraktas som föroreningar som inte får förekomma.

Gränsvärden för ämnen i dricksvatten finns i Dricksvattenföreskrifterna (pdf). För många ämnen som kan förekomma i vatten finns det inget gränsvärde. Då gäller allmän försiktighet och att göra bedömningar från fall till fall. Livsmedelverket eller lokala tillsynsmyndigheter kan hjälpa till med bedömningar. Du kan också hitta information hos Kemikalieinspektionen.

En bra introduktion till kemiska ämnen i dricksvatten och vilka problem de kan medföra finns i kemisk riskprofil för dricksvatten (pdf) från Livsmedelsverket.