Hoppa till huvudinnehåll

Riskanalys och provtagning

Målet att leverera ett hälsosamt och gott dricksvatten uppnås nästan alltid. Genom att arbeta förebyggande ökar möjligheterna att förhindra problem med dricksvattenförsörjningen.

I arbetet med att säkra upp dricksvattenkedjan ingår flera moment. Water Safety Plan (WSP) förespråkas av WHO och är ett sätt att arbeta med detta som ännu inte inkorporerats i svensk och europeisk lagstiftning. I Sverige arbetar vi däremot med vattenskyddsområden för råvattentäkter och med HACCP för vattenverk. Båda dessa utgör viktiga beståndsdelar i en WSP.

För att underlätta arbetet har Svenskt Vatten tagit fram Rapport R1 Sammanställning av råd och riktlinjer för ansvariga inom dricksvattenproduktion (pdf). I denna finns bland annat en checklista över gjorda åtgärder.