Vattenmätare - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenmätare

Vattenmätare används för att mäta kundförbrukning av kallvatten. VA-huvudmannen ansvarar för vattenmätaren.

Nya P125 Vattenmätare finns att köpa

P125 Vattenmätare (publicerad december 2023) omfattar mätning av dricksvatten, både för debitering och för övervakning av vattenledningsnätet, och riktar sig främst till VA-organisationer. Den är en revidering och vidareutveckling av P100 Kallvattenmätare. Köp publikationen i Vattenbokhandeln

Vilka regler gäller?

Grundläggande bestämmelser om mätning av vattenförbrukning i en fastighet finns i lagen om allmänna vattentjänster. Detaljerade bestämmelser om vattenmätare finns i SWEDAC:s föreskrifter.

SWEDAC är numera ansvarig myndighet när det gäller mätning av vattenförbrukning (tidigare Boverket). En förändring är att nya beteckningar har införts när det gäller bland annat flöden. De gamla och nya beteckningarna kommer att användas parallellt under en övergångsperiod (till 2016).

Råd och riktlinjer

Svenskt Vatten har i publikation P100 (maj 2009) "Kallvattenmätare - Anvisningar med kommentarer", gett ut råd och riktlinjer om kallvattenmätare. I P100 kan du bland annat läsa om:

  • motiv för kallvattenmätning
  • servisledningar
  • mätarplatsen
  • olika typer av kallvattenmätare
  • dimensionering
  • utesittningstid och mätarrevision

P100 finns att beställa via vår webbshop. Du kan ladda ner bilagorna 9.6–9.8 som en Wordfil, vilket förenklar att använda mallarna i egna dokument.

P100 är en revidering av VAV P34 från 1996. Revideringen har gjorts med anledning av EG-direktivet om mätinstrument (MID, 2004/22/EG). Direktivet föranledde ny lagstiftning och nya föreskrifter i Sverige. 

VA-huvudmannen ansvarar för kallvattenmätaren

Det finns krav på hur en mätarplats i en fastighet ska utformas. Det måste vara lätt för personal från VA-huvudmannen att läsa av och byta kallvattenmätaren. VA-huvudmannen ansvarar för att mätaren läses av regelbundet, normalt minst en gång per år.

Kallvattenmätaren är VA-huvudmannens egendom och ansvar. Men det är fastighetsägaren som ansvarar för att mätarplatsen utformas på rätt sätt. Mätarplatsen ska dock vara godkänd av VA-huvudmannen.

Vattenmätarskåp

Svenskt Vatten, Säker Vatten och Installatörsföretagen har i ett samarbete tagit fram en funktionsbeskrivning för ett vattenmätarskåp (pdf). Här finns även en broschyr. Syftet är att använda beskrivningen vid nybyggnation av småhus i de fall man önskar använda sig av ett skåp för installationen.  Beskrivningen ska vara styrande så att vattenmätaren hamnar på ett bra ställe och är rätt monterad ur mätsynpunkt. Beskrivningen ska passa såväl gamla som nya mätare och för att inte behöva beskriva detaljer har vi därför hänvisat till vattenmätarfabrikanternas anvisningar.

Hur fastställs kostnaden?

Grundprinciperna för hur en VA-huvudman tar betalt för sina vattentjänster finns i lagen om allmänna vattentjänster. Om en fastighet har en kallvattenmätare baseras avgiften på en fast årlig avgift och en rörlig avgift per förbrukad kubikmeter. Om en fastighet inte har en kallvattenmätare baseras avgiften enbart på en fast årlig avgift. Kostnaden regleras i kommunens VA-taxa.

Det är vanligt att villor har kallvattenmätare. I flerbostadshus finns oftast en kallvattenmätare för total förbrukning. Kostnaden fördelas sedan på de lägenheter som finns i fastigheten. Ibland kan individuell mätning av kallvattenförbrukning förekomma även i flerbostadshus.