Vattenmätare - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenmätare

Vattenmätare används för att mäta kundförbrukning av kallvatten. VA-huvudmannen ansvarar för vattenmätaren.

Vilka regler gäller?

Grundläggande bestämmelser om mätning av vattenförbrukning i en fastighet finns i lagen om allmänna vattentjänster. Detaljerade bestämmelser om vattenmätare finns i SWEDAC:s föreskrifter.

Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) är ansvarig myndighet i Sverige när det gäller mätning av vattenförbrukning. Hanteringen av mätare är reglerad genom föreskrifter med syfte att debitera kunden korrekt. Swedac

 • utfärdar regler som gäller för vattendistributörer
 • har tillsynsansvar över vattenmätarhanteringen
 • ackrediterar kontrollorgan.

Råd och riktlinjer

Svenskt Vatten har i publikation P125 Vattenmätare (november 2023), gett ut råd och riktlinjer kring mätning av dricksvatten. I P125 kan du bland annat läsa om:

 • Motiv för vattenmätning.
 • Lagar och regler.
 • Olika typer av vattenmätare.
 • Dimensionering av mätare.
 • Hur ska mätarplatsen se ut?
 • Upphandling av mätare.
 • Kontroll, utesittningstid och mätarrevision.
 • Mätvärdesinsamling.
 • Användningsområden för vattenmätardata.
 • Anordningar för brandsläckning och byggvatten.

Bilagor: Rättsfall och mallar.

P125 finns att beställa via vår webbshop (Vattenbokhandeln). Du kan ladda ner bilagorna 6–9 som en Wordfil, vilket förenklar att använda mallarna i egna dokument (se nedan).

P125 är en revidering av tidigare P100 från 2009. Anledning till revideringen har bland annat varit att hänvisningar till föreskrifter från Swedac behövde uppdateras och texter om det gamla EEG-direktivet från 1975 (KVMD) strukits. I P125 beskrivs aktuell teknik – mer om fjärravlästa mätare, mätvärdesinsamling och områdesmätning. Nya kapitel har tillkommit kring upphandling av vattenmätare och användningsområden för vattenmätardata. 

VA-huvudmannen ansvarar för kallvattenmätaren

Det finns krav på hur en mätarplats i en fastighet ska utformas. Det måste vara lätt för personal från VA-huvudmannen att läsa av och byta kallvattenmätaren. VA-huvudmannen ansvarar för att mätaren läses av regelbundet, normalt minst en gång per år.

Kallvattenmätaren är VA-huvudmannens egendom och ansvar. Men det är fastighetsägaren som ansvarar för att mätarplatsen utformas på rätt sätt. Mätarplatsen ska dock vara godkänd av VA-huvudmannen.

Vattenmätarskåp

Svenskt Vatten, Säker Vatten och Installatörsföretagen har i ett samarbete tagit fram en funktionsbeskrivning för ett vattenmätarskåp (pdf). Här finns även en broschyr. Syftet är att använda beskrivningen vid nybyggnation av småhus i de fall man önskar använda sig av ett skåp för installationen. Beskrivningen ska vara styrande så att vattenmätaren hamnar på ett bra ställe och är rätt monterad ur mätsynpunkt. Beskrivningen ska passa såväl gamla som nya mätare och för att inte behöva beskriva detaljer har vi därför hänvisat till vattenmätarfabrikanternas anvisningart.

Hur fastställs kostnaden?

Grundprinciperna för hur en VA-huvudman tar betalt för sina vattentjänster finns i lagen om allmänna vattentjänster. Om en fastighet har en kallvattenmätare baseras avgiften på en fast årlig avgift och en rörlig avgift per förbrukad kubikmeter. Om en fastighet inte har en kallvattenmätare baseras avgiften enbart på en fast årlig avgift. Kostnaden regleras i kommunens VA-taxa.

Det är vanligt att villor har kallvattenmätare. I flerbostadshus finns oftast en kallvattenmätare för total förbrukning. Kostnaden fördelas sedan på de lägenheter som finns i fastigheten. Ibland kan individuell mätning av kallvattenförbrukning förekomma även i flerbostadshus.