Hoppa till huvudinnehåll

Användningsområden för slam

De användningsområden för slam som är vanligast i dag är jordtillverkning och växtetablering. Anläggningsjorden används exempelvis till vägslänter och lite tjockare växtetableringsskikt används till avslutning av avfallsdeponier och vid återställning av gruvområden.

Om reningsverket är certifierat enligt Revaq är det möjligt att använda slammet inom jordbruk.

Användningsområden där slammets innehåll av näringsämnen i dag inte kan återanvändas är tätskikt för deponier och förbränning av slam. Till det hör samförbränning med avfall, samförbränning med biobränslen, förbränning i cementugn och monoförbränning i slam. Tekniken för monoförbränning av slam utvecklas i dag med syfte att kunna ta hand om fosforn från askan. Det finns goda förutsättningar för att en sådan teknik ska gå att genomföra i full skala inom några år.