Victor Wässman, Tallmyra gård - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Victor Wässman, Tallmyra gård

På Tallmyra, en grisgård utanför Enköping, har man använt Revaq-slam under 8-9 år för att gödsla fodervete.

-Vi lägger en fullgiva inför höstvetet, var femte år. Reglerna säger att det måste finnas en gröda i marken efter man sprider slam så det inte blir för stor urlakning. Därför är det bra att använda det till höstvetet, säger Victor Wässman på Tallmyra gård.

Varför kör ni med Revaqslam?

- Slammet är outstanding eftersom fosforfördelningen blir jämnare och mycket bättre, den når all gröda som blir stabilare. Det är en väldigt ekonomisk fosfortillförsel, plus att det ger bra mullåterföring samtidigt som vi får gratis mikronäring, säger Victor.

Vad hade alternativet till slam varit?

- Mer konstgödsel. Vi köper idag bara konstgödsel som innehåller kväve. Men ingen konstgödsel alls med fosfor, vilket nog är ganska ovanligt. Vi är nöjda med Revaqslammet som gör att vi kan sluta fosforkretsloppet här på gården.

Det har funnits en kritik mot att använda slam. Finns det skäl att vara orolig för att slammet kan vara "farligt"?

- Nej, det är ju Revaq, så det är inget hot alls. Finns så mycket fakta, och jag har aldrig upplevt att det finns problem. Jag är bara glad över att kunna bidra till kretsloppet stad-land, menar Victor Wässman