Studie: Mikroplaster och bly i tvättvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Studie: Mikroplaster och bly i tvättvatten

Vatten från tvätterier kan innehålla höga halter av bly och mikroplaster, enligt en studie från Käppalaförbundet. Halterna var förvånande höga, menar Angelica Andreasson som gjorde studien som sitt exjobb i civilingenjörsutbildningen i teknisk kemi. I dag jobbar hon med att ta fram riktlinjer för tvätterier.

Du undersökte processvatten från tvätterier. Vad fann du i vattnet? 
Kvaliteten på det orenade processvattnet från tvätterier var dålig. Metallhalterna stack ut. Hos tvätteriet där provtagningen skedde låg nästan samtliga halter över varningsvärdena i P95 där bly var cirka 8,5 gånger högre. När det gäller mikroplaster så fanns det 650-750 plastpartiklar per liter. Halten fosfor och nitrifikationshämning var inte anmärkningsvärd.

Förvånade resultatet dig?
Ja, det tycker jag. Tvätteriet som provtagningen skedde hos tvättade mestadels linne från hotell och restauranger, och jag trodde inte att metallhalterna skulle vara så pass höga som de var.

Ni har börjat ta fram riktlinjer för tvätterier? Vad kan du säga om dem?
Ja, riktlinjer är på gång och de kommer vara väldigt lika de som Stockholm Vatten och Avfall tog fram i somras. Tvätterier av större karaktär som tvättar mer än ett ton per dag kommer behöva genomföra provtagningar halvårsvis. Analyser ska göras med avseende på bland annat tungmetaller och nitrifikationshämning. Resultaten samt information om verksamheten ska sedan redovisas i en miljörapport.

Länk till studien