Ny rapport: efter 40 år av skånskt kretslopp – slamanvändning på åkermark medför inget ökat upptag av metaller i grödan - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ny rapport: efter 40 år av skånskt kretslopp – slamanvändning på åkermark medför inget ökat upptag av metaller i grödan

Nu släpps en ny rapport om slamtillförsel på åkermark.

Rapporten på dryga 70 sidor redogör detaljerat för resultaten av försöksodlingar för åren 2015-2018. Den ger även en sammanfattning av de samlade resultaten och erfarenheterna från nära 40 års dokumenterade fältförsök.

Läs mer här.