Ökad cirkularitet och minskad övergödning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ökad cirkularitet och minskad övergödning

Syftet med denna rapport är att ge en kunskapsbaserad grund och vägledning
för Baltic Stewardship Initiative samt för livsmedelskedjans aktörer i stort för
att de ska kunna bidra till en minskad övergödning och bättre hushållning med
växtnäring. Rapporten vänder sig även till beslutsfattare på lokal, regional och
nationell nivå.

Rapportens har tagits fram på uppdrag av Världsnaturfonden WWF och Baltic Stewardship Initiative av Mats Johansson och Simon Magnusson på Ecoloop i samarbete med Håkan Jönsson på SLU. Världsnaturfonden WWF har ansvarat för redigering och layout av rapporten.

Läs hela rapporten (pdf).