David Varverud, Smedberga Backgård - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

David Varverud, Smedberga Backgård

Utanför Motala ligger Smedberga Backgård där man använder Revaqslam på all odling som är konventionell, främst till vete och raps och en del korn.

Allt vete går till Agroetanol som gör drivmedel. Rapset går till Karlshamn och används främst till RME (en biodiesel på rapsolja), en del blir matolja eller andra produkter till livsmedel. Restprodukter från både vete och raps används i djurfoder.

- Vi har använt Revaq Sedan 2007-2008 i alla år. Tyvärr får vi inte använda Revaq på våra ekologiska odlingar, så där kör vi hönsskit. Vi gillar tanken på att använda mullhalterna, det stabila kolet i rötat slam är väldigt bra på sikt. Det ger goda förutsättningar för ett hållbart kretslopp. Mycket stabilare än halm och hönsskit, säger David Varverud på Smedberga Backgård.

Vid Smedberga Backgård satsar man mycket på miljö och klimatförbättringar genom en lång rad åtgärder. Övergången till mer klimatsmart gödsling på gården har lett till den största minskningen av klimatpåverkande utsläpp, och här har Revaqslam bidragit.

Vad säger ni om att förbränna slammet, vilket en statlig utredning fått i uppdrag att titta på?

- Jag menar att det är att gå 30 år åt fel håll! Idag börjar man ju ifrågasätta sopförbränning, nu vill man sluta elda sopor. Och att då börja snacka åt andra hållet vad gäller slam där man plötsligt pratar om att börja bränna, det verkar ologiskt, säger David.

Om du fick en fråga av en journalist om huruvida slammet kan vara farligt, vad svarar du då?

- Nä, det är det inte! Visa mig ett enda exempel på att slam är farligt, en studie där du har faktaunderstöd för ett sådant påstående. Det kan du inte. Om man ser på vad de långliggande försöken med slam visat är det solklart att man höjer skördenivåerna på lång sikt och får stadigvarande högre skördar. Samtidigt som man inte kunnat påvisa negativa effekter på grödorna. Det är så populistiskt och oseriöst, finns inte ett enda exempel eller försök som visar belägg för att Revaqslam är farligt!