Mikroplaster i miljön - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Mikroplaster i miljön

Svenskt Vatten har tillsammans med medlemmar under 2016 arbetat fram ett PM om mikroplaster: "Mikroplaster – källor, uppströmsarbete samt möjligheter till rening vid kommunala reningsverk."

Detta PM är tänkt att kunna fungera som stöd för alla de som inom och utanför VA-branschen, är intresserade av mikroplaster, dess källor, miljöeffekter och möjliga åtgärder. För den som vill läsa mer om mikroplaster så finns det gott om länkar i dokumentet.

Mer om mikroplast: Beställargruppen för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk Naturvårdsverket beviljade 2018 Svenskt Vattens ansökan om medel för att starta upp en beställargrupp för sina medlemmar. Läs mer här: http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/reningsverk-och-reningsprocesser/bestallargrupp-lakemedelsrester-mikroplaster-och-andra-fororeningar/