Hoppa till huvudinnehåll

Uppströmsarbete och kretslopp

Här kan du som jobbar med vattentjänster läsa om uppströmsarbete. Att jobba uppströms innebär att stoppa farliga kemikalier och andra föroreningar redan vid källan, så att de inte kommer ut i kretsloppet av vatten eller näringsämnen. I längden sparar det både pengar och vår miljö.

Verktyg för uppströmsarbete

Farliga ämnen måste stoppas redan vid källan – annars finns det risk för att Sveriges vattendrag och sjöar blir lika förorenade som de är i många andra länder. Det är viktigt att både arbeta för att minska mängden farliga ämnen i samhället, och förhindra att de farliga ämnen som redan finns i vår vardag sprids till vattnet och därmed till kretsloppen av vatten och näringsämnen. På de här sidorna får du som är medlem konkreta verktyg och hjälpmedel för att göra just det. Vi har också tagit fram underlag som ni kan använda för att informera andra företag och hushåll om uppströmsarbete.

Farliga ämnen

Vi har samlat information om kemikalier, läkemedel och andra ämnen som kan vara farliga. Läs om hur de påverkar våra vatten, kretsloppet och vår omvärld. Avloppsreningsverken är inte byggda för att ta hand om farliga ämnen och reningsverken har rätt att ställa krav på att vattnet som släpps ut inte innehåller sådana.