Ekonomi & taxa - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi & taxa

Ekonomi är ett styrmedel för att säkerställa att resurser används på ett långsiktigt hållbart sätt. Genom att ha god kontroll på ekonomin har VA-chefen möjlighet att följa upp och styra verksamheten. En genomtänkt bokföring av utgifter och inkomster är en bra utgångspunkt för budgetplaneringen. Det ger i sin tur ett bra underlag för att kunna sätta en VA-taxa som ger tillräckliga resurser och uppfyller kraven på att vara skälig och rättvis ur ett kundperspektiv.

Se även Finansiering av VA-investeringar (pdf).