Hoppa till huvudinnehåll

Rörnät – introduktion

Vi går igenom VA-systemet i samhället, från vattenverk till reningsverk, vatten- och avloppssystemens upp-byggnad samt deras drift och underhåll. Kursen tar även upp hygien och arbetsmiljö samt relevanta lagar och regler.

Innehåll

Kursen är tre dagar och tar upp

  • VA-systemet i samhället
  • Vattenledningssystemets uppbyggnad
  • Avloppsystemets uppbyggnad
  • Drift och underhåll av vatten- och avloppsledningar
  • Hygien och arbetsmiljö
  • Driftstörningsrapportering
  • Lagar och regler
  • Trender i branschen

Kursen blandar teori och gruppövningar.

Detaljerat program i pdf-format

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till nyanställda inom rörnät samt till alla som behöver en orienterande genomgång av hur VA-ledningssystemen fungerar.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 12000 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 18000 kr
Övriga (inget medlemskap): 24000 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

Rörnät Introduktion

13-15 oktober 2020, Göteborg
Mer info

3/24 platser bokade