Hoppa till huvudinnehåll

Rörnät – introduktion

Vi går igenom VA-systemet i samhället, från vattenverk till reningsverk, vatten- och avloppssystemens upp-byggnad samt deras drift och underhåll. Kursen tar även upp hygien och arbetsmiljö samt relevanta lagar och regler.

Innehåll

Kursen är tre dagar och tar upp

  • VA-systemet i samhället
  • Vattenledningssystemets uppbyggnad
  • Avloppsystemets uppbyggnad
  • Drift och underhåll av vatten- och avloppsledningar
  • Hygien och arbetsmiljö
  • Driftstörningsrapportering
  • Lagar och regler
  • Trender i branschen

Kursen blandar teori och gruppövningar.

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till nyanställda inom rörnät samt till alla som behöver en orienterande genomgång av hur VA-ledningssystemen fungerar.