Hoppa till huvudinnehåll

Rörnät – introduktion

Kursen ger dig en bred förståelse för VA-ledningsnätets uppbyggnad, dess olika delar och begrepp. Vi utgår från den digitala kartan och kopplar till praktiken.

Efter kursen förstår du hur de olika delarna i vatten- och avloppsledningsnätet hänger ihop. Du får en överblick hur nyanläggning, drift, underhåll och förnyelse går till. Kursen tar även upp hygien och arbetsmiljö, samt relevanta lagar och regler. Rörnät – introduktion dig baskunskaper för att förstå helheten samtidigt som den även ger en bra plattform för fortsatta fördjupningskurser.

Kursen genomförs av lärare med många års erfarenhet från branschen. I föreläsningarna tar vi avstamp i den digitala kartan, så att du känna igenom komponenter och symboler både i teori och verklighet.  

Fysisk eller Onlineutbildning

Den här utbildningen finns i två varianter, både fysisk och online. Den fysiska utbildningen är på två dagar, medan online-utbildningen på Zoom är uppdelad på tre halvdagar. Se mer om zoom, nedan, innan du bokar in dig.

Inför båda varianterna gör du en förberedande kurs som tar 1-2 timmar.

Innehåll

Digital förkurs – obligatorisk

 • VA-historia, VA i samhället och VA-organisationerna
 • Övergripande – Hur fungerar dricksvattenproduktion, Avloppsrening och ledningsnätet
 • Introduktion till lagstiftning och regelverk
 • Inlämningsuppgift


Föreläsningar – fysiskt eller online

 • Vattenledningsnät uppbyggnad
 • Avloppledningsnät uppbyggnad
 • Nyanläggning
 • Drift av vatten- och avloppsledningsnät
 • Underhåll och förnyelse
 • Framtidens stad – framtidens VA-nät

Detaljerat program i pdf-format (kommer)

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till nyanställda inom VA samt till dig som behöver en orienterande genomgång av hur VA-ledningsnät fungerar och vanliga begrepp, material och arbetssätt.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Värt att tänka på innan du bokar in dig på Onlineutbildningen:

 • Du behöver en stabil Internetuppkoppling under hela utbildningen samt fungerande mikrofon och webbkamera.
 • Utbildningen sker live med lärare i Zoom. Det går bra att vara med utan att installera Zoom, då det finns ett webbgränssnitt som funkar bra.

Kursavgift 

Medlem (kommun/VA-bolag): 13 600 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 20 400 kr
Övriga (inget medlemskap): 27 200 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer för fysiska kurser

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

Rörnät Introduktion

15-17 juni 2021, Online
Mer info

11/20 platser bokade

Frågor om denna kurs?

Ring oss på 08-506 002 00 eller skicka din fråga här.