Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvattenteknik – diplomkurs

Detta är kursen för dig som  har arbetat ett tag som maskinist eller drifttekniker, och vill gå på djupet inom rening, drift och övervakning.

Vi beklagar att vi inte kommer kunna erbjuda våra diplomutbildningar under 2021. Det är vårt mål att komma igen under 2022. 

Kursen tar upp vanliga problem som kan uppstå vid vattentäkter och hur man hanterar och åtgärdar problemen på bra sätt. Det här är för dig som vill gå ner på detaljnivå och verkligen sätta dig in i hur man kan arbeta vid ett reningsverk.

Kursen genomförs av lärare med många års erfarenhet och kompetens. De varvar teori med mycket praktik, framförallt räkneövningar.

Innehåll

Kursen är två tillfällen med fem dagar vardera och tar upp

 • grundläggande kemi
 • rening av ytvatten och grundvatten
 • kolsyrakemi och alkalinisering
 • korrosion och alkalinisering
 • mikrobiologi och hygien
 • desinfektion
 • ledningsnät och reservoarer
 • drift av vattenverk
 • mätning och övervakning
 • kemikalier vid vattenverk
 • alternativa och kompletterande reningsmetoder.

Dessutom genomför vi ett studiebesök på ett vattenverk.

Detaljerat program i pdf-format

Hemuppgift

Mellan vecka 1 och 2 ska du lösa ett antal uppgifter samt inventera ditt eget vattenverk. Detta arbete tar en del tid i anspråk och bör planeras in så att du har möjlighet att göra uppgifterna. Hemuppgiften är en förutsättning för att du ska kunna delta aktivt i gruppövningarna under kursvecka 2.

Diplom

Du som vill kan göra teoretiskt och praktiskt avslutningsprov för att få diplom. För att kunna få ditt diplom behöver du 3 års dokumenterad erfarenhet.

Målgrupp

Maskinister, drifttekniker och annan driftpersonal vid vattenverk.

Förkunskaper

Du ska ha minst 3 års erfarenhet från drift av vattenverk. Det är en fördel om du har goda matematikkunskaper.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 35 000 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 52 500 kr
Övriga (inget medlemskap): 70 000 kr 

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

Dricksvattenteknik Diplomkurs

Intresseanmälan
Mer info

1/1 platser bokade

Frågor om denna kurs?

Ring oss på 08-506 002 00 eller skicka din fråga här.

Vill du göra ändringar eller avboka en redan befintlig bokning maila: kursbokning@svensktvatten.se