Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning i Revaq certifiering

Detta är kursen för dig som vill veta mer om återföring av växtnäring från slam, dess krav och möjligheter. Under denna kurs går vi igenom certifieringssystemet Revaq och kvalitetsarbetet kring det.

Utbildningen ger dig en introduktion i kvalitetsarbetet kring Revaq och goda kunskaper om certifieringen. Du får verktyg och kunskaper för att, på ett effektivt och systematiskt sätt, kunna påbörja certifieringsarbetet på hemmaplan.

Certifieringssystemet är framtaget av Svenskt Vatten och i samråd med de stora aktörerna inom jordbruks- och livsmedelsbranschen, dagligvaruhandeln och Naturvårdsverket.

Innehåll

 • Revaq och certifiering
  • Vad är syftet med Revaq?
  • Revaqs organisation
  • Vad händer i omvärlden?
  • Vad ställer marknaden för krav?
  • Certifiering - RISE
 • Strukturerat kvalitetsarbete
  • Övergripande krav
  • Prioriterade arbetsområden
  • Prioriterade spårelement
  • Handlingsplan
  • Kvalitetsmanual
  • Lakvatten
  • Uppströmsarbete
  • Egenkontroll/reningsprocessen
 • Dokumentation innan och efter spridning
  • Nedströmsarbete
  • Slamtestaren
  • Kadmiumbalans
 • Årsrapportering
 • Kostnader för Revaq

Detaljerat program i pdf-format

Målgrupp

Kursen vänder sig till processchefer, slamansvariga vid VA-verk, konsulter och besiktningsmän. För att på ett bättre sätt komma igång med certifieringsarbetet på reningsverket så rekommenderar vi att ni går två stycken från varje verk på utbildningen.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 9900 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 14850 kr
Övriga (inget medlemskap): 19800 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

Utbildning i REVAQ-certifiering

22-23 september 2020, Stockholm
Mer info

24/26 platser bokade