Hoppa till huvudinnehåll

Konferensdokumentation

Här hittar du dokumentation från genomförda konferenser och seminarier inom bland annat dricksvatten, avloppsfrågor och rörnät.

 • Missade du vårt webinar? Hur ska Sveriges VA-system finansieras - mandat, möjligheter och utmaningar

  Välkomna att ta del av det i efterhand. Vi belyser och diskuterar olika finansieringsalternativ med utgångspunkt från Svenskt Vattens Investeringsrapport 2020 som visar på behovet av pengar, personal och organisation behövs för att klara framtiden investeringsbehov för vatten och avlopp.

 • Nationella Dricksvattenkonferensen 2020 - Online

  Vi ställer inte in – vi ställer om! Nu tar vi nya tag och genomför den Nationella Dricksvattenkonferensen som en serie webinars istället: 30 september, 7 och 14 oktober samt en workshop den 21 oktober.

 • Vattenstämman 12-13 maj 2020 i digital form

  Svenskt Vatten beslutade att ställa in årets Vattenstämma i Kalmar på grund av Coronaviruset. Istället genomförde vi ett webinar onsdagen den 13 maj.

 • Webinar Rörnät & Klimat (RÖK) 28 april

  I väntan på nästa RÖK-konferens 2021 arrangerade Svenskt Vatten ett webinar inom Rörnät och Klimat. Vi fokuserade på två teman: "Regn och Dagvatten" samt "Planera och Förvalta".

 • INSTÄLLT - Rörnät & Klimat 2020 i Malmö

  På grund av regeringsbeslut för att minska spridning av Coronavirus var vi tvungna att ställa in årets konferens. Svenskt Vatten beklagar förstås det missade tillfället till möten och kunskapsförmedling, men planerar redan för framtiden.

 • Seminarium om luktstörningar - Hur arbetar vi när staden växer och kommer närmare reningsverket?

  När städer växer och förtätas planeras bostäder i områden som traditionellt sett inte har betraktats som bostadsområden. För många parametrar i omgivningsluft finns det idag tydliga riktlinjer, t ex för buller. För lukt saknas dock riktlinjer och frågan behandlas ofta mer godtyckligt. Trots bristen på svenska enhetliga riktlinjer för lukt tvingas anläggningarna att ta ställning i denna fråga. Vad skall omgivningen egentligen tåla - vad är acceptabelt?

 • Workshop - Använd dina data från VASS-reningsverk

  Workshopen, som hölls 4 december i Linköping, vände sig främst till verk med över 20 000 anslutna personer då data och jämförelser blir mer relevanta.

 • Nationellt Chefsforum för VA-ansvariga

  Den 3 oktober avser Svenskt Vatten arrangera en nationell chefsträff i Stockholm. Inbjudan riktar sig till dig som chef och ansvarig för VA-verksamheten i din kommun.

 • Vattenstämman 14-15 maj 2019, Örebro

  Vattenstämman är den självklara mötesplatsen och samtalsarenan i Sverige för vatten-, miljö- och samhällsplaneringsfrågor. Vattenstämman vänder sig till kommunala företrädare, länsstyrelser/vattenmyndigheter, övriga statliga myndigheter, universitet och högskolor, företag och intresseorganisationer som hanterar vattenfrågor i sitt arbete. Storbron - Foto: Örebro kommun, Fredrik Kellén

 • Vattenstämman 2018

  Ladda ner presentationerna (pdf) från årets seminarieprogram.