Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning och konferenser

Svenskt Vatten erbjuder kurser och konferenser med olika inriktning inom dricksvattenförsörjning, avloppsvattenhantering, ledningsnät, VA-ekonomi, VA-juridik och mycket mer.

Ett av våra viktigaste uppdrag att hjälpa våra medlemmar med deras kompetensutveckling. Svenskt Vatten ska främja ungdomars intresse av vattentjänsterna i grundskola, gymnasium och högskola/universitet.

Det finns även möjlighet till kvalificerad vidareutbildning genom att delta i de kurser som anordnas av högskoleprogrammens Vattenforskarskola.