Läkemedelsrester - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Läkemedelsrester

Färre miljöfarliga läkemedel bör skrivas ut, och när de skrivs ut borde producenten finansiera rening. Receptfria läkemedel bör miljömärkas.

  • Läkare bör, när det är medicinskt möjligt och patientsäkert, avstå från att förskriva läkemedel som Havs- och vattenmyndigheten betraktar som särskilda förorenande ämnen (SFÄ).
  • Ett utvidgat producentansvar för läkemedel bör införas för att stimulera mindre miljöskadliga produkter och finansiera nödvändig rening.
  • Regeringen bör öka stödet till avancerad reningsteknik så att läkemedelsrester och andra mikroföroreningar kan minskas.
  • Fass' bedömning av miljörisk hos läkemedel måste överensstämma med Havs- och Vattenmyndigheten klassificering av särskilt förorenande ämnen (SFÄ).
  • Miljömärkning av receptfria läkemedel bör införas.