Hoppa till huvudinnehåll

Kemikalier

För att komma till rätta med ökad mängd kemikalier behöver producenterna och förorenarna vara de som behöver betala för både miljökonsekvenser och skyddsåtgärder. Även förebyggande arbete behövs.

  • Förorenaren ska betala.
  • Ett producentansvar, både för produkters miljökonsekvenser men också för skyddsåtgärder som andra tvingas vidta och bekosta, måste finnas. 
  • Ett förebyggande arbete måste bedrivas för att minimera, eller förbjuda, skadliga ämnen i kretsloppen.