PFAS och andra skadliga kemikalier - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

PFAS och andra skadliga kemikalier

För att komma till rätta med ökad mängd skadliga kemikalier behöver producenterna och förorenarna vara de som betalar för både miljökonsekvenser och skyddsåtgärder. Även förebyggande arbete behövs.

  • Principen om att förorenaren ska betala ska gälla.
  • Ett producentansvar, både för produkters miljökonsekvenser men också för skyddsåtgärder som andra tvingas vidta och bekosta, måste finnas. 
  • Ett förebyggande arbete måste bedrivas för att minimera, eller förbjuda, skadliga ämnen i kretsloppen.
  • Ett gruppförbud för PFAS, med mycket begränsade undantag, bör införas snarast.
  • På sikt bör det krävas förhandsgodkännande av nya kemikalier.
  • Kraven på märkning av varor med skadliga kemikalier som PFAS bör skärpas.
  • Vid offentlig upphandling ska Upphandlingsmyndighetens rekommendationer om miljömärkning följas.
  • Svensk vintersport bör gå före och förbjuda skidvallor med PFAS.