Vattenmagasinet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenmagasinet

Svenskt Vattens tryckta magasin med inriktning på fördjupning inom teknik och kompetensförsörjning inom VA har utkommit med fyra nummer. Det sista numret gavs ut i november 2019. Vill du ta del av gamla nummer eller från dess föregångare så gör du det här till höger.

Vattenmagasinet har berättat om Svenskt Vattens utredningar och rapporter på ett ingående sätt men också gett en blick in i framtiden och den utveckling som är på gång inom VA-området, både i Sverige och omvärlden. I Vattenmagasinet presenterade Svenskt Vatten också sitt breda utbud av kurser, seminarier och konferenser.

Tidningen kom ut med 60-80 sidor två gånger per år i både tryckt och digital version. Ansvarig utgivare var Svenskt Vattens kommunikationschef, Dan Löfgren och redaktör Ursula Forner.