Workshop för företagspartners om klimatanpassad dricksvattenförsörjning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Workshop för företagspartners om klimatanpassad dricksvattenförsörjning

Svenskt Vatten ordnar en första mindre workshop kring klimatanpassad dricksvattenförsörjning, riktad till våra företagspartners, den 5 februari 2019.

Arrangemanget genomförs i samarbete med Livsmedelsverket och kommer att hållas i Svenskt Vattens lokaler. Livsmedels­verket har i brett samarbete med flera myndigheter och representanter från VA-Sverige utvecklat en handbok i klimatanpassad dricksvattenförsörjning; KASKAD. Man genomför under 2018-2019 en turné till alla Länsstyrelser där kommunerna i respektive län bjuds till en två-dagars workshop. Syftet är att förse kommunerna med ny kunskap och nya verktyg för att kunna starta eller fortsätta klimatanpassningen.

Svenskt Vatten vill bjuda in våra företagspartners och konsulter som kan tänkas bistå kommunerna, för en ”informationsworkshop” i KASKAD.

Mer information kommer.