Webbutbildning för politiker - ny version! - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Webbutbildning för politiker - ny version!

Nu finns webbutbildningen för politiker och förtroendevalda i tekniska nämnder, styrelser, osv. i en uppdaterad version. Utbildningen ger en god kunskapsgrund för beslut kring säkert dricksvatten, hållbar dagvattenhantering och ett klimatsäkert samhälle.

Ett tips är att låta flera deltagare göra kursen först, för att sedan samlas i grupp för diskussioner kring de lokala förutsättningar som gäller.

Läs mer och anmäl dig!