WaterAid Sverige bjuder in svenska VA-bolag att delta i ett partnerskapsprogram - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

WaterAid Sverige bjuder in svenska VA-bolag att delta i ett partnerskapsprogram

Programmet sponsras av UN-Habitats Global Water Operator Partnership Alliance med finansiering från Europeiska Kommissionen.

Genom programmet erbjuds deltagarna ett utmärkt tillfälle att dela svensk expertis med operatörer i nätverk i Afrika och Asien som söker mentorer. Baserat på er expertis och ert intresseområde, samt operatörernas kapacitet och behov,designar WaterAid anpassade program inom olika teman som exempelvis ökad servicetäckning, effektivisering av vattenanvändandet, förbättrad vatten- och avloppsvattenkvalitet samt vattenresurshantering genom aktiviteter som benchmarking, utbildning, planering och mentorskap.

Är ditt bolag intresserade av att delta i detta spännande program, eller i andra samarbeten som kan bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen (särskilt mål 6 som handlar om rent vatten, sanitet och hygien)? Kontakta oss gärna på info@wateraid.se.

Mer information om FN:s partnerskapsprogram för vattenoperatörer finns att läsa också här; sista ansökningsdag är 15 april 2021.