Inga bevis för överlevnaden av COVID-19-viruset i dricksvatten eller avloppsvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Inga bevis för överlevnaden av COVID-19-viruset i dricksvatten eller avloppsvatten

I en rapport från WHO och Unicef, 3 mars 2020, "Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19" framgår att det för närvarande inte finns några bevis för att COVID-19 viruset överlever i dricksvatten eller avloppsvatten. Nedan finner du en översättning av de viktigaste av rapportens budskap.

Vatten, sanitet, hygien och avfallshantering för COVID-19

Denna tekniska sammanfattning är skriven särskilt för leverantörer av vatten och sanitet (avloppsrening). Befintlig vägledning från WHO:s om säker hantering av dricksvatten och sanitet gäller också för COVID-19. Extra åtgärder behövs inte. För närvarande finns det inga bevis för överlevnaden av COVID-19-viruset i dricksvatten eller avloppsvatten.

1.3 Förekomsten av COVID-19-viruset har inte upptäckts i dricksvattenförsörjningen och baserat på nuvarande bevis är risken för vattenförsörjningen låg. Konventionella, centraliserade vattenbehandlingsmetoder som använder filtrering och desinfektion ska inaktivera COVID-19-virus.

1.4 Säker hantering av avloppsvatten och / eller fekalt avfall. Det finns inga bevis hittills på att COVID-19-virus har överförts via avloppssystem, med eller utan avloppsrening.

Hela rapporten hittar du här:
WHO reference number: WHO/2019-NcOV/IPC_WASH/2020.1

Mer information från Svenskt Vatten

Information angående Corona 

Coronavirus – ingen särskild risk för VA-personal