Vd-blogg: Vattenkretslopp - ett flöde av resurser - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vd-blogg: Vattenkretslopp - ett flöde av resurser

Hela vårt samhälle är beroende av vattnets kretslopp. Det ska flöda hälsosamt dricksvatten ur kranarna, avloppsvatten ska renas för att sedan kunna återvända till vattendragen, fritt från skadliga ämnen, så att det kan fortsätta cirkulera för att så småningom bli dricksvatten igen.

Så är vi vana att se på samhällets vattentjänster. Det är en bra och viktig affär för hela samhällets funktion. Men, affären kan utvecklas vidare. Här i detta filmklipp resonerar Svenskt Vattens Vd Pär Dalhielm om vad det finns för nya sätt att se på ”VA-affären”.

I den cirkulära ekonomin är energiproduktion, återföring av näringsämnen och olika tekniska vattenkvaliteter som kan och bör tillvaratas på ett smartare sätt. Hur kan vi tillsammans utveckla branschen så att de olika ”nyttorna” når fram till rätt användare? 

Du kan även se filmen här.