Vattnets värde för ett Sverige i förändring - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattnets värde för ett Sverige i förändring

Hur värdesätter vi vattnet och hur ska vi prioritera när vattnet inte räcker till allt som vi är vana vid? Välkommen till ett webbsänt seminarium på temat ”Att värdesätta vatten” den 22 mars. Svenskt Vatten, SIWI Swedish Water House, SMHI och Svenska kyrkan bjuder in till ett fullspäckat seminarium då några av Sveriges ledande experter tar sig an frågan ur olika perspektiv.

I Sverige har vi länge tagit vattnet för givet: vattnet i bäckar, i sjöar, i kranen. Långa perioder av torka med allvarliga följder har känts främmande. Sommaren 2018 blev en ögonöppnare för många. Med ett klimat i förändring väntas både skyfall – med risk för översvämningar – och perioder av torka bli allt vanligare. Även i Sverige. Det är förändringar som redan pågår och samhället måste ta ett gemensamt ansvar för att säkerställa att vattnet används hållbart och klimatsmart – nu och i framtiden.

Under det webbsända seminariet på Världsvattendagen den 22 mars diskuteras vattnets värde ur ett ekonomiskt, socialt, miljömässigt och filosofiskt perspektiv. Potentiella konflikter mellan dessa värden uppmärksammas, liksom hur Sveriges framtida vattensituation ser ut.

– Vattenfrågan klättrar på den globala agendan, men behöver synliggöras här hemma i Sverige. Det är en ödesfråga som vi inte har råd att skjuta upp längre, säger Elin Weyler på SIWI Swedish Water House. 

– För att beslutsfattare och privatpersoner ska kunna ta välgrundade beslut, behövs mer kunskap och fakta om både vattentillgång och vattenvändning. Därför samlar vi ett antal experter vid seminariet, säger Niclas Hjerdt, hydrolog vid SMHI.

Seminariet består av tre delar: Värden & värderingar, Konflikter & Avvägningar samt Ansvar & lösningar.

– Det är nödvändigt att människor förstår hur viktigt och bra vårt dricksvatten är – och värdesätter det, säger Pär Dalhielm på Svenskt Vatten.

– Ja, och man kan också prata vidare om vad vår mänskliga reaktion på vattenbrist är? Tänker jag att ”Jag måste ha vattnet jag behöver!” eller ”Vi måste ha en plan för hur alla ska kunna få vattnet de behöver”? Det är intressant att problematisera kring hur vatten värdesätts och hur vi förhåller oss till olika värden, säger Henrik Grape från Svenska kyrkan. 

Talare under dagen är bland annat miljö- och klimatminister Per Bolund, Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm, generaldirektör på Näringsdepartementet Ulla Sandborgh, ärkebiskop emeritus KG Hammar och Göteborgs Universitets Åsa Kasimir. 

Se ett mer detaljerat program och anmäl dig för att möta några av Sveriges främsta experter på att värdera nyttor och risker med vatten i olika sammanhang.