Vattenverksundersökningen i VASS öppen från oktober - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenverksundersökningen i VASS öppen från oktober

Uppdaterad information 2022-10-07: Utskicket 2022-10-05 gick till samtliga som står som lokalt systemansvariga för VASS. Alltså även till dom som inte har något vattenverk inom verksamheten. Ni som inte har några vattenverk inom er verksamhet behöver inte göra något med anledning av utskicket. I samband med vattenverksundersökning kan ni som är lokalt systemansvariga behöva uppdatera vilka vattenverk som finns i kommun, lägga till vattenverk som inte finns med och ta bort vattenverk som lagts ner. Undersökningen är öppen till 23 november.

För första gången sedan 2015 genomförs en heltäckande vattenverksundersökning av Svenskt Vatten. En komplett lägesbild kan endast nås genom våra medlemmar och är av yttersta vikt för det fortsatta bedrivandet av ett bra stöd- och påverkansarbete. Årets VASS Vattenverk kommer att öppna i oktober och pågår fram till och med 2022-11-23. Rapporten som sammanställer resultatet publiceras under första kvartalet 2023.

Genomförandet av VASS Vattenverk 2015 syftade till att utveckla och möjliggöra benchmarking av vattenproduktion på vattenverksnivå. Då svarade drygt 390 vattenverk, men en brukarbasis på 6,3 miljoner, på undersökningen. 

En smalare undersökning kring dricksvattenberedning genomfördes 2018, men årets vattenverksundersökning är den första heltäckande sedan 2015. Undersökningen är avgörande för det stöttande och påverkande arbete Svenskt Vatten bedriver och våra medlemmar står för avgörande insikter genom sina svar. Det är därför viktigt att många svarar så fullständigt som möjligt. För VA-organisationer med många vattenverk underlättas undersökningen genom att man svarar fullständigt för det största verket och på sex grundfrågor för övriga verk.

Vattenverksundersökningen har förändrats en del sedan förra gången. Frågorna är indelade i blocken:

Undersökningen är planerad att öppna den 5 oktober och pågår sedan under en månads tid. En rapport med sammanställningar kommer att publiceras under första kvartalet 2023. Mer ingående information kommer att skickas via e-post till lokalt systemansvariga.

Läs mer om Vattenverksundersökning här.