Vattenstämman genomförd som webinar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenstämman genomförd som webinar

Årets Vattenstämma genomfördes som webinar eftersom coronapandemin tagit bort förutsättningarna för över 500 personer att träffas under trevliga former i Kalmar. För de som vill ta del av innehållet i efterhand finns nu möjlighet att se en inspelad variant.

För den som är intresserad av att veta lite mer om vem Svenskt Vattens nyvalde ordförande, Elisabeth Unell är, finns en intervju härElisabeth Unell

Önskar man i efterhand ta del av Vattenstämmans program i sin helhet så kan man anmäla sig här och då få länken skickad till sig.

Kostnad
För medlemmar och företagspartners är priset 500 kr exkl moms, för icke medlemmar är priset 1500 kr exkl moms. Press kan kontakta Fredrik Vinthagen.

Webinarinnehållet består bl a av:

Paneldiskussion om vattenförvaltning och tillgång på vatten
Diskussionen handlade om tillgång, kvalitet och hot mot vattnet samt behov av samverkan och verktyg för att jobba framåt. Deltagare var Irene Bohman, Vattenmyndigheten Kalmar, Mats Svensson, Havs- och vattenmyndigheten, Markus Hoffman LRF, Ulla Sandborgh, Näringsdepartementet, Sigrid De Geyter, Uppsala Vatten och avfall, Peter Sörngård, Svenskt Vatten.

Inspirationsföreläsning med Oskar Kilborg
Oskar är en bergsbestigare, äventyrare, föreläsare och fotograf. Hans föreläsning handlade om vattnets värde med start hos en sherpa i baslägret på Mount Everest vars enkla uppgift var att smälta dricksvatten. Oskar visade inspirerande bilder från sina resor och berättade om hur hans drivkraft har förändrats från egen bekräftelse till att göra nytta för världen och engagerat sig i bland annat Östersjöns vattenmiljö. 

Paneldiskussion om läkemedelsanvändning och läkemedelsrening
Diskussionen handlade om att skydda vårt vatten mot läkemedelsrester. Deltagare var Anders Finnson, Svensk Vatten, Lisa Sern Ödmark, Apoteksföreningen, Ellen Winge, läkemedelskommittén i Kalmar Län, Therese Jacobsson, Naturskyddsföreningen, Kjell Arne Ottosson, KD.