Vattenpris till Klara Westling - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenpris till Klara Westling

Årets KEMIRA-pris delas i år mellan Svenskt Vattens medarbetare Klara Westling och Emma Lundin som tillsammans startade den svenska näringsplattformen 2019.

Svenska näringsplattformen finns för att stödja, underlätta och överbrygga hinder för att möjliggöra en systemomställning där näringsämnena i avloppsvatten är en del av ett rent kretslopp i synergi med de globala hållbarhetsmålen.

Klara Westling

Klara Westling

Den fulla motiveringen lyder:

”Klara och Emma har på ett enastående sätt etablerat Svenska Näringsplattformen. En plattformen för kunskapsutbyte, nätverk och forskning för återförsel av växtnäringsämnen från avloppsfraktioner.

Med såväl, fart som inlyssnande, systematik och kreativitet, mycket god kunskap och utvecklade mötesformer har Klara och Emma inom loppet av bara drygt ett år etablerat Svenska Näringsplattformen som den ledande mötesplatsen för återförsel av växtnäringsämnen från avloppsfraktioner. Plattformen kommer att vara till stor nytta för alla utmed näringskedjan, från VA-organisationer, till entreprenörer, teknikleverantörer, lantbrukare, växtodlingsrådgivare och forskare.”

Prisutdelningen sker på Vattendagen, onsdag den 1 september och priset består av ett diplom och ett resestipendium på 20 000 kr som ställs till förfogande av Föreningen Vatten och Kemira Kemi AB, Kemira Water. Studieresan skall anknyta till pågående utveckling inom VA-tekniken.

Kollegorna hos Svenskt Vatten gratulerar!