Vatten är viktigt inför EU-valet – det här vill vi att Sveriges EU-parlamentariker ska göra - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vatten är viktigt inför EU-valet – det här vill vi att Sveriges EU-parlamentariker ska göra

Inför EU-valet har Svenskt Vatten och de Europeiska Vattenbolagens organisation, EurEau, tagit fram en kort sammanfattning om vad vi vill ska hända inom vattenområdet i EU den kommande mandatperioden 2019-2024.

Svenskt Vatten anser att EU:s ramdirektiv för vatten behöver ändras. Det är i alla delar inte förenligt med avloppsdirektivet, som behöver skärpas.  Läs här om vad Svenskt Vatten anser.

Svensk Vatten är tillsammans med 28 andra EU- och EFTA-länder med i EurEau. Läs mer om EurEau. Läs i broschyren, "Vatten är viktigt!".