Välkomna till Rörnät och Klimat 2019, Göteborg – anmälan är öppen! - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Välkomna till Rörnät och Klimat 2019, Göteborg – anmälan är öppen!

Svenskt Vatten arrangerar "Rörnät och Klimat 2019", 26-27 mars 2019,
Gothia Towers, Göteborg. Detta blir det 9:e årets Rörnät och klimat-konferens.

Konferensen har etablerat sig som en stor och spännande mötesplats för några av våra viktigaste frågor inom Vatten i den urbana mil­jön – med omnejd. Vi redovisar fronten på kunskapsläget i högaktuella frågor. Det kommer som vanligt att finnas goda möjligheter till informella diskussioner och goda möten.

Teman
Konferensen har tre teman. Under dag 1 har vi fokus på ”Förnyelse och underhåll av VA-ledningsnät”. Dag 2 har två st teman: ”Skyfallshantering / Dagvatten / Tillskottsvatten” samt ”Dricksvattenförsörjning – kvantitet och kvalitet”. Under 2019 kommer Svenskt Vatten att remissbehandla och publicera inte mindre än fyra stycken publikationer. Dessa kommer även att presenteras på konferensen. 

Utställning
Konferensdeltagare kan, utan extra kostnad, ställa ut i vår miniutställning. OBS – begränsat antal platser. Bokning av miniutställning görs i samband med konferensanmälan.  Man kan även välja att endast deltaga en av dagarna.

Anmälan görs via Svenskt Vattens hemsida – för snabbhopp klicka här.

Programkommitté är Svenskt Vattens kommitté för Rörnät och Klimat, RÖK, med Hans Bäckman, Svenskt Vatten som projektledare och med stöd av Anne Adrup, Sweco, tidigare Svenskt Vatten.

Hjärtligt Välkomna!

Svenskt Vattens kommitté för Rörnät och Klimat, RÖK