Välkommen med era politiska inspel - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen med era politiska inspel

En gång om året, vid den allmänna motionstiden, får riksdagsledamöterna lämna motioner om alla frågor som riksdagen kan besluta om. I år börjar allmänna motionstiden den 14 september och slutar den 5 oktober.

Riksdagens ledamöter lämnade in ca 3 700 motioner förra året. Den allmänna motionstiden är viktig, bland annat för att ledamöterna kan motionera fritt om frågor de och deras partier tycker är viktiga.

VA-frågan börjar ta ett allt större utrymme – både i den allmänna opinionen men också i den politiska debatten. Förra året hade inte mindre än runt 200 motioner, på olika vis, kopplingar till vatten. Många ledamöter och partier lämnar in en rad olika förslag som är viktiga för VA-organisationernas fortsatta arbete. 

De senaste åren har Svenskt Vatten haft en lång rad möten och samtal med våra politiker i riksdagen. Vi har lämnat otaliga inspel, underlag och påtalat vikten av att arbeta med VA-frågan på högsta nivå. 

Inför årets motionsperiod välkomnar vi dina inspel. Vilka viktiga frågor är viktiga för just er att lyfta till den politiska agendan?

Maila dina inspel eller frågor, senast 1 september, till susanna.lind@svensktvatten