Valideringsmodell för VA-branschen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Valideringsmodell för VA-branschen

Många av de anställda inom avfallshantering, återvinning, vatten och avlopp lär sig jobbet på jobbet. Men det är kunskap och erfarenhet som är svårmätbar och svår att tillgodoräkna. Därför har bland annat Svenskt Vatten tagit fram en så kallad branschvalidering för ett antal yrken inom dessa områden för att systematiskt validera det lärande som sker i arbetet.

Branschvalideringen vilar på en erkänd och beprövad  kvalitetssäkringsmetod där man systematiskt, med hjälp av yrkeskunniga i branschen, går igenom och beskriver vilka faktiska kunskaper, skickligheter och färdigheter som krävs för en viss yrkesroll. Allt lärande genom livet blir synligt oavsett hur, var och när det förvärvats. Genom valideringen kan man också få ett yrkesbevis som är kopplat till en nationell och internationell standard för yrkeskvalifikationer.

– VA-branschen står inför den största strukturomvandlingen sedan 50-talet och kompetensbehovet är stort och växer för varje dag. Genom validering skapar vi ytterligare en väg in i vår cirkulära framtidsbransch, säger Pär Dalhielm, Svenskt Vattens vd.

Sedan 2017 har Sobona, Svenskt Vatten och Avfall Sverige bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete, i dialog med flera referensbolag och fackliga organisationer, för att ta fram den branschvalideringsmodell som förväntas vara i bruk år 2022. Parallellt genomförs flera andra gemensamma satsningar för att åstadkomma en bättre kompetensförsörjning, såsom den digitala språkparlör som tagits fram med generella arbetsplatsord och yrkesord översatta till och från svenska på sju språk samt vissa grafiska symboler för att underlätta förståelsen.

Läs hela pressmeddelandet HÄR.

För mer information

Sara Bohlinder, projektledare utbildning, 08-506 002 12